Assegurances d’empresa: la importància de l’auditoria de riscos

Cada empresa o organització ha de tenir entre les seves prioritats mantenir la seguretat del seu negoci coneixent a fons els riscos a què pot estar exposada tant en el desenvolupament de la seva activitat com de la responsabilitat civil i de patrimoni en el cas dels directius o propietaris. En els últims anys, moltes grans empreses han sofert atacs o accidents que han fet trontollar els seus pilars i que han estat sostinguts en bona part per les assegurances que tenien subscrites.

Per què és necessària una auditoria de riscos

Cada empresa té diferents riscos i, sovint, desconeix les necessitats asseguradores específiques per a determinades situacions. Aquest desconeixement provoca que s’acabin contractant assegurances que no cobreixen algunes de les situacions més problemàtiques que es poden donar o bé que pensem que aquestes situacions són menys importants, la qual cosa comportaria que quedessin sense cobrir i que es pogués causar un mal irreparable per a l’empresa.

Beneficis d’una auditoria de riscos

 • Conèixer els riscos als quals estan exposats l’empresa, els treballadors i els directius
 • Adaptar les pòlisses i cobertures en funció de les necessitats de l’empresa, de manera que es puguin optimitzar a nivell:
  • Econòmic: evitant duplicitats i sobrecostos
  • De protecció: tenint protegit allò que és necessari

Mitjançant el servei d’auditoria de riscos empresarials, s’analitza de forma exhaustiva el programa actual d’assegurances i les necessitats reals, i s’elabora un informe detallat en el qual es recull la idoneïtat d’aquest programa a la realitat i necessitats concretes de l’assegurat/ada.

En què consisteix l’auditoria de riscos?

Des de PIMEC Mediació d’assegurances analitzem el vostre programa d’assegurances actual i preparem una completa auditoria de la situació de l’empresa, estudiant:

 1. L’anàlisi dels riscos als quals ens enfrontem.
 2. L’anàlisi de la sinistralitat històrica.
 3. L’auditoria del programa d’assegurances (anàlisi detallada de les pòlisses contractades).
 4. Quines cobertures són necessàries i quines són supèrflues o prescindibles.
 5. Quins riscos està corrent la vostra empresa i quins no estan coberts.
 6. L’elaboració d’un informe d’idoneïtat.
 7. Proposta de millores per aconseguir el nivell òptim d’assegurament, buscant l’equilibri cobertura-cost.

Per a dur a terme aquesta auditoria analitzarem els processos productius de la vostra activitat, coneixerem les vostres instal·lacions, determinarem les vostres necessitats asseguradores, us assessorarem en prevenció de sinistres tant de danys propis com de danys a tercers, i us informarem de tot allò que us sigui realment indispensable per a desenvolupar la vostra activitat de manera segura, i el que és millor, sense compromís.

A partir d’aquesta anàlisi o auditoria coneixerem, entre altres, si ens enfrontem a riscos que no estan ben coberts en pòlissa, si aquesta s’adapta als últims canvis normatius, si podem accedir a noves solucions asseguradores que aportin valor a l’assegurat/ada o si no es dupliquen costos en el programa assegurador.

Cada empresa ha de buscar una assegurança a la seva mida per a accedir a les cobertures que la protegeixin, per la qual cosa és important que l’assegurança en qüestió s’adeqüi als riscos específics de l’empresa. Cal saber que la cobertura i els costos de l’assegurança variaran en funció de l’empresa que es vulgui assegurar.

Per a més informació, podeu dirigir-vos a PIMEC Mediació d’Assegurances.

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/mediacio-dassegurances/pimec-audit

 

 Gabriel Tomàs Carmona – Responsable comercial de Pime Mediació Corredoria d’Assegurances

 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La nova ruralitat, impuls de l’emprenedoria femenina i l’entorn rural

Next Story

Premi Nacional de Comerç. Marta Julià: “La nostra identitat conjunta ha d’anar lligada a la construcció de la diferència”

Latest from Consells empresarials