Categoría

Estratègia, gestió i creixement del negoci

Oferim suport a les persones empresàries per tal de definir i orientar la seva activitat empresarial, gràcies a una bona estratègia de negoci que els permeti seguir creixent i assegurar-ne la continuïtat.

“En un horitzó no massa llunyà, el sector de l’automoció anirà restringint l’ús de materials verges i incorporarà matèries primeres secundàries”

1 2 3 65
Tancat