Claus per optimitzar les accions de formació a les empreses

Ser una empresa competitiva en el mercat actual no és tasca fàcil, i més encara si parlem de micro, petites i mitjanes empreses, que generalment compten amb menys recursos. En aquest marc, la formació i capacitació dels equips esdevé una eina clau per agilitzar l’adaptació als canvis constants de l’entorn i estar preparats per assumir nous reptes.

Com optimitzar les polítiques de formació

-Pla de formació. En primer lloc serà necessari identificar i planificar quines accions formatives s’han de portar a terme, tenint en compte les competències dels treballadors i els objectius estratègics i/o canvis que hem d’implementar.

-Finançament. Les empreses tenen a la seva disposició un crèdit econòmic per a formació, amb una quantia variable en funció de la seva plantilla i la cotització per formació professional a la Seguretat Social de l’any anterior.

L’empresa pot utilitzar aquest crèdit per formar els seus treballadors, tenint en compte els mòduls econòmics màxims per participant i hora de formació: 9€ i 13€ per a la formació presencial bàsica i superior, respectivament; i 7,5€ per a teleformació.

formacio-2Per gestionar aquesta bonificació s’ha de donar compliment als requisits administratius i cofinançament corresponents, a més d’una durada mínima de 2 hores.

-Modalitat. La formació pot realitzar-se en modalitat presencial, on-line o a distància,  tenint en compte que aquesta darrera quedaria exclosa del sistema de bonificacions per a la formació. Així mateix, i en funció del tamany i organització de l’empresa, podrà realitzar-se in company o a les instal·lacions del centre formatiu corresponent.

-Horari. Les empreses poden decidir si realitzar l’acció formativa dintre o fora de l’horari laboral. En aquest sentit, seria recomanable que si l’empresa té previstes diverses accions de formació al llarg de l’any les planifiqui dintre de jornada si és possible, o bé ho faci de manera combinada, ajustant les necessitats productives amb les de les persones treballadores.

-Organització

Les empreses poden organitzar la seva formació i gestionar la bonificació internament, agrupar-se a una entitat organitzadora que contractarà els centres de formació o bé contractar la seva execució amb entitats especialitzades en formació.

-Avaluació. Per tal de conèixer el impacte de les accions formatives realitzades, serà recomanable mesurar-ne els resultats mitjançant eines d’avaluació a la finalització de l’acció formativa i després d’un període de temps de 3-6 mesos. Això ens permetrà també conèixer la percepció dels treballadors que han participat en la formació, així com incloure canvis i propostes en les següents accions formatives.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El poder de les infografies

Next Story

Les esmenes de les pimes a la Directiva europea de Residus

Latest from Competitivitat