Com realitzar una correcte detecció de necessitats formatives a l’empresa

La formació és un dels processos més importants que es duen a terme en una organització, aconseguint una millora en el rendiment i en la motivació dels empleats, però per a què les accions siguin realment eficients hem de saber detectar les necessitats formatives a l’empresa.

Estratègia integral o accions puntuals

A grans trets hi ha dues formes de fer-ho: abans que sigui totalment necessària i quan ja és obligada. És a dir, podem preocupar-nos per planificar la formació com a part d’una estratègia integral o bé fer-ho un cop es detectin problemes evidents en el rendiment. Sempre que sigui possible hem d’intentar actuar amb temps, perquè la formació es pugui desenvolupar en terminis raonables i el rendiment dels empleats no experimenti problemes que poden afectar al client final o als resultats econòmics.

formacio

Tenir una plantilla motivada i qualificada sempre és positiu per al negoci, però algunes vegades resulta difícil decidir els continguts de la formació, a qui dirigir-la o de quina manera fer-ho.

Com per realitzar una bona detecció de necessitats formatives a l’empresa

  1. Investiguem i analitzem quins coneixements o habilitats necessiten millorar els empleats i estudiem quin nivell és el que tenen i el que és necessari per a cada lloc de treball. Com ho podem descobrir? Podem fer-ho a partir de les següents eines:
  • Observació. Consisteix en observar la conducta en el treball de l’empleat i comparar-la amb el patró esperat. Cal comptar amb una persona qualificada i tenir en compte que només es recullen les dades del lloc de treball.
  • Entrevistes individuals a diferents nivells segons la persona o lloc. Consisteix en aconseguir informació a través d’un diàleg entre l’entrevistat i l’empleat. És comú entrevistar també al cap directe de l’empleat per preguntar-li en què considera que han de formar-se els seus subordinats.
  • Qüestionaris. Es tracta d’una llista de preguntes específiques que pretenen reunir informació sobre coneixements, habilitats, opinions sobre el treball que realitza una persona a l’empresa.
  • Simulacions que posin a prova les habilitats dels participants per saber en què podrien formar-se.
  • Descripció del lloc de treball, que consisteix a analitzar la descripció i perfil del lloc per conèixer les funcions i els requisits que ha de satisfer la persona que l’ocupa. D’aquesta manera, es compara el que requereix el lloc amb el que la persona fa.

  1. Un cop tinguem els resultats, podrem observar què és el que els treballadors fan incorrectament i què és el que els impedeix fer-ho bé. El que sí hem de tenir clar és que els treballadors que no desenvolupen alguna de les seves tasques de forma correcte és normalment per falta de coneixements, habilitats o actitud.

  2. És per aquest motiu pel qual és important establir un ordre de prioritat en relació a les necessitats de formació de cada departament i cada treballador. Sempre detectarem espais de millora, però els recursos limitats i la dedicació que requereix el desenvolupament de la formació, fan imprescindibles una correcta priorització que podem establir en diferents nivells, com ara l’impacte esperat, els nivells de motivació o les obligacions legals i d’actualització.

  3. Quan per fi decidim quin és l’ordre de prioritats, haurem d’escollir el tipus de formació més adequada per actualitzar els coneixements: Durada, metodologia, modalitat,… No obstant això, per a triar qualsevol tipus de formació també haurem de tenir en compte el pressupost que té l’empresa destinat a formació, el nombre de persones que van a fer el curs, la localització dels teus empleats és a dir si estan a la mateixa oficina, i si la formació es realitzarà per formadors interns o externs a l’empresa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

I si la millor solució a la gestió de crisi fos la disculpa?

Next Story

Més informació sobre la planificació de mitjans a màrqueting

Latest from Competitivitat