/

Novetats en la normativa de residus

Les empreses que produeixen residus derivats de la seva activitat així com les instal·lacions de gestió de residus a Catalunya s’estan adaptant a les novetats en la normativa de residus.

Aquests canvis responen a l’adaptació de la normativa catalana al Real Decret 180/2015 d’àmbit estatal

És l’administració qui des de la seva maquinària legislativa exigeix als administrats el compliment de les noves regles del joc. No obstant,  que els administrats, sobretot pimes, puguin arribar a conèixer quines són aquestes noves regles no és senzill, tenint en compte la sobredosi administrativa i burocràtica a la que estan sotmesos en els diferents àmbits que afecten una empresa i tenint en compte que són aspectes col·laterals que els treu temps de dedicar-se a allò que realment els importa, tirar endavant el seu negoci.

En la pràctica, la labor pedagògica d’anar explicant les implicacions d’aquesta nova normativa l’estan fent els gestors de residus que, un a un, van traslladant als seus clients (els productors de residus) les novetats que a partir d’ara caldrà incorporar.

L’administració catalana tenia un any de termini per adaptar el Real Decret estatal, que vencia el 7 de maig de 2016

Dos dies abans del venciment i a falta de text legal, l’Agència de Residus (ARC) va publicar una nota informativa fent una interpretació que poc desprès van modificar degut a les demandes del sector i de PIMEC,  ja que la primera carregava a les empreses amb no només més tràmits, sinó amb uns costos sobrevinguts, fruit de la documentació exigida per a la gestió dels residus.

Tècnicament les novetats en les operacions de trasllat de residus són:

  • Fer un contracte de tractament previ.
  • Disposar d’un document d’identificació dels residus des de l’origen fins a la recepció en la instal·lació final de destí.
  • Fer una notificació prèvia al trasllat en els casos:
  1. De residus perillosos.
  2. De residus destinats a eliminació.
  3. De residus destinats a incineració com a forma de valorització.
  4. De residus domèstics barrejats que vagin a valorització.

En la primera interpretació de l’ARC, la Notificació Prèvia calia fer-la mitjançant una “Fitxa d’Acceptació” i el Document d’Identificació calia fer-lo mitjançant un “Full de Seguiment”.

Ambdós documents estan gravats per una taxa i aquest fet va provocar les protestes del sector i de PIMEC.

L’ARC va canviar de criteri, acceptant que s’utilitzin els documents que estableix el RD estatal i que no estan subjectes a cap taxa, igual que passa en la resta del territori estatal.

Tots aquests criteris, actualment publicats en el web de l’ARC es volen incorporar en un Decret que està en fase d’esborrany i que un cop s’aprovi, serà el nou marc regulador de la gestió de residus a Catalunya.

Enllaços d’interès:

Nota informativa del web de l’Agència de Residus de Catalunya

Nota Premsa PIMEC Jornada Trasllat Residus

 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Com va afectar la crisi econòmica el mercat de treball català?

Next Story

La Simbiosi Industrial

Latest from ODS i RSC