/

Els Departaments de RRHH, el canal per integrar la RSC a l’empresa

Abans que el terme de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) entrés a formar part del llenguatge empresarial, els Departaments de Recursos Humans de les empreses vetllaven per garantir la legalitat vigent en un entorn de treball segur i estable, així com assegurar el benestar dels treballadors i garantir unes condicions laborals justes.

rsc1

Ara, molts d’aquests conceptes estan integrats dins la RSC de l’empresa, ampliats i diversificats, amb la finalitat d’assolir el repte que significa ser considerada una empresa socialment responsable.

Avui en dia, moltes empreses s’enfronten a un escenari canviant i complex: la seva activitat es desenvolupa en diversitat de països, cada cop més, ha tingut que diversificar el seu negoci tradicional cap a noves activitats, integren plantilles social i culturalment molt diferents, amb diferents nivells de qualificació, a més de la cada vegada més àmplia varietat de normatives i legislació.

Un dels grans reptes dels Departaments de Recursos Humans és integrar diversitat i complexitat i, al mateix temps, garantir l’aplicació col·lectiva de les mateixes normes internes, l’efectiu compliment dels drets humans i laborals i la integració de la cultura d’empresa.

Estricta vigilància

D’altra banda, les empreses estan subjectes a una estricta vigilància, no només per part dels reguladors, treballadors i sindicats, sinó també per inversors, clients i la societat en general que, amb l’avanç de els sistemes d’informació, s’ha convertit en un observador actiu de totes les pràctiques empresarials.

A l’actualitat, per ser considerant un empresari responsable o el que és el mateix, integrar la RSC dins les polítiques de l’empresa, és necessari molt més que el simple compliment de la llei.

Les empreses que actuen integrant la RSC en l’àmbit dels RRHH estan creant valor i convertint els reptes en oportunitats, perquè es tracta de resoldre desafiaments socials a través del compromís real amb els empleats.

Les persones al centre

A més, no oblidem que una òptima gestió de les persones és imprescindible per garantir la competitivitat futura de qualsevol empresa.

En una organització ètica i socialment responsable, les persones han de ser el centre de qualsevol actuació, el que implica donar participació als treballadors i aconseguir la integració dels seus objectius amb els objectius de l’empresa. Això, al mateix cop, implica obligatòriament una transformació en la direcció de RRHH, des d’una direcció tradicional a una direcció per valors.

L’aportació interna que aconseguim amb la RSC és indubtable, per exemple, en la selecció i atracció del millor talent. Les empreses més responsables són les que atrauen el millor capital humà, i aquest és un valor fonamental. Més enllà de les incorporacions dins l’organització, la RSC ajuda a una millor integració de les persones i al desenvolupament d’un sentiment d’identitat corporativa, afavorint la creació d’una vinculació i un lligam més estret entre l’empleat i l’empresa.

Les empreses socialment responsables retenen el millor talent, i mantenen més alts nivells de motivació dels seus treballadors, donant-los una participació més activa i afavorint el desenvolupament de les seves habilitats, competències i també el seu desenvolupament personal.

Pràctiques responsables des dels Departaments de Recursos Humans

Algunes de les pràctiques responsables que podem oferir des dels Departaments de Recursos Humans, són:

  • oferir un adequat programa de formació
  • establir plans que assegurin la igualtat entre els treballadors
  • la conciliació de la vida laboral i personal
  • la vigilància de la salut i els beneficis socials
  • els programes de voluntariat

Aquests són elements importants que s’uneixen a motivacions més tradicionals relacionades amb la retribució econòmica i la seguretat.

Si ho intentem, ho podem aconseguir. Com dèiem abans, només cal mantenir com a fita principal l’alineació dels objectius empresarials amb els objectius individuals i socials, per avançar cap a una empresa socialment responsable.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Oportunitats digitals després de la demonetització a l’Índia

Next Story

El públic intern, el primer nivell de la comunicació

Latest from Competitivitat