Desenvolupes la teva activitat empresarial en un immoble llogat? Coneixes els teus drets?

Si desenvolupes la teva activitat empresarial en un immoble llogat, tingues en compte que en els contractes de lloguer, les parts poden establir la majoria de les condicions a les quals volen sotmetre la seva relació contractual, al donar la llei d’arrendaments urbans plena llibertat a la voluntat de les parts amb l’excepció de l’obligació d’entregar unes quantitats en concepte de fiança, per part de l’arrendatari a l’inici de la relació contractual, així com de retornar-la per part de l’arrendador a la finalització d’aquest.

activitat-empresarial-en-un-immoble-llogat-2

Mitjançant aquests pactes, la majoria de vegades, es modifiquen drets que poden tenir els arrendataris amb relació a qüestions tan importants com les conseqüències de la venda de la finca arrendada.

Drets que la llei atorga i beneficia als arrendataris

  • El dret d’adquisició preferent que assisteix a l’arrendatari
  • La possibilitat de poder fer una cessió del contracte o un subarrendament de l’immoble
  • Les conseqüències que pot tenir la mort de l’arrendatari per la continuïtat del contracte de lloguer

També s’acostuma a modificar, mitjançant aquests pactes,

  • el possible dret que té l’arrendatari a percebre una indemnització al final de l’arrendament si desenvolupa una activitat comercial de venda al públic durant els darrers cinc anys de contracte
  • o l’obligació de fer o suportar obres de conservació o millora de l’immoble arrendat i la repercussió que les mateixes poden tenir sobre la sol.licitud d’una rebaixa de la renda que es paga
  • o la possibilitat de desistir del contracte per aquest motiu

Tal com s’ha indicat amb anterioritat, la regulació de la fiança és imperativa, essent d’obligat compliment la prestació de la mateixa per part de l’arrendatari a la celebració del contracte i també la seva restitució per part de l’arrendador, ja sigui tota la quantitat o el saldo que procedeixi ser restituït en cas que hi hagin quantitats que compensar, passat un mes des de l’entrega de les claus, generant-se a partir d’aquest mes l’interès legal de l’import corresponent a favor de l’arrendatari.

Per tal que hi hagi un adequat equilibri entre les parts contractants és necessari que es coneguin els drets i obligacions que cada una d’elles pot arribar a tenir. És per això que, abans de signar un contracte de lloguer d’un immoble per a ús diferent de vivenda, cal estar informat i assessorat per incloure als contractes aquells drets que la llei atorga i beneficien als arrendataris.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Imatge corporativa per a principiants

Next Story

3 claus per anar a una fira professional/no professional. Val la pena ser-hi present?

Latest from Competitivitat