El Reglament europeu 2019/1020 afectarà les importacions des de fora de la UE

Fa un mes, el 16 de juliol del 2021, entrà en vigor el Reglament europeu 2019/1020 sobre Vigilància del Mercat i Conformitat de Productes, publicat el juny del 2019.

El Reglament pretén ampliar la protecció als consumidors al conjunt de la Unió Europa (UE) i harmonitzar les regles que afecten els productes i, per tant, impulsar el Mercat Únic. La norma afecta 70 categories de productes, com són els equips elèctrics, els productes electrònics, les joguines, els materials de construcció, els productes nàutics, etc. Es tracta bàsicament dels productes que porten la marca “CE” de conformitat tècnica. No s’inclouen els aliments ni altres productes que tenen una normativa pròpia similar, com són els articles mèdics i els vehicles de motor.

El Reglament afecta les importacions de productes de fora de la UE, que hauran de comptar amb un “operador econòmic” com a representant al territori europeu. Els operadors econòmics podran ser:

  • El mateix fabricant estranger que estableixi una delegació o filial a la UE.
  • L’importador europeu que introdueix els productes dins la UE.
  • Un representant autoritzat pel fabricant estrangers.
  • Un proveïdor de serveis logístics, que poden ser d’emmagatzematge, embalatge o distribució.

Aquest “operador econòmic” dins la UE tindrà un seguit d’obligacions envers les autoritats de vigilància del mercat, com són custodiar tota la documentació tècnica sobre el producte per comprovar la seva conformitat, informar les autoritats sobre qualsevol defecte tècnic, procedir a la retirada o destrucció de productes en cas de defectes greus, etc.

Fins el 16 de juliol del 2021, els Estats Membres hauran de dissenyar estratègies de vigilància del mercat, incloent comprovacions periòdiques. Per tant, no descartem que en el futur s’ampliïn les inspeccions sobre aquest aspecte. A Catalunya, l’autoritat responsable és la Direcció General d’Energia i Seguretat Industrial.

Arran d’aquest Reglament, les empreses que importin productes de fora de la UE  haurien de comprovar que disposen d’operador econòmic. En la majoria de casos, els productes en qüestió ja tindran un importador o representant establert a la UE, o bé es distribuiran  per mitjà d’una filial del fabricant.

En el cas de les compres a través de plataformes de comerç electrònic, aquestes segurament hauran d’esdevenir operadors econòmic en la categoria de proveïdors de serveis logístics.

Aquelles empreses catalanes que actuïn com a importadors o representants de productes importats haurien de recopilar tota la documentació tècnica que acrediti la seva conformitat per si al futur es produeixen inspeccions arran del Reglament.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Avançant cap a un model de Formació Professional òptim

Next Story

Víctor Costa: “VIA Empresa és més que un diari; és un altaveu i un actiu per a l’ecosistema empresarial, social i innovador”

Latest from Panorama