/

Els certificats digitals de persona jurídica arriben al final de la seva vida

Spain is different, va ser un eslògan que va marcar una època. Amples de via diferent, costums diferents, i també certificats digitals diferents, com el de Persona Jurídica.

A l’1 de juliol de 2016, l’entrada en vigor del  “Reglamento Europeo de Firma Electrónica“, acabà amb aquest tipus de certificat (made in Spain) que durant molts anys ha estat el més emprat per a la relació entre les empreses i les administracions públiques de l’estat Espanyol.
A partir d’aquesta data, els prestadors de serveis de certificació, ja no podran ni emetre ni renovar aquest tipus de certificat.
Nota del Ministerio de Industria, energía turismo.

Vol dir això que els certificats vigents deixaran de funcionar?

La resposta és NO. Els certificats seguiran sent vàlids fins a la seva caducitat o revocació, i es podran fer servir per aquells tràmits que fins ara es podien fer servir, a no ser que l’administració a qui vagi adreçat aquest tràmit el vulgui deixar d’acceptar.

El nou reglament europeu, a part d’homogeneïtzar els certificats digitals a tots els paisos de la unió, també estableix l’obligació a les autoritats de certificació de facilitar la informació de validesa i/o revocació dels certificats de forma gratuïta i telemàtica.

 

Aquest canvi afecta especialment a l’autoritat de certificació, “Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre”, que fins ara emetia aquests certificats de forma gratuïta, però cobrava pel seu ús. És per això que la FNMT, ha de canviar el seu model de negoci i cobrarà per l’emissió dels certificats, igual que la resta de prestadors de l’estat Espanyol i de la Unió Europea.

Totes les autoritats de certificació, han previst diferents nivells de representació, però en general, la persona que ha de sol·licitar i custodiar el certificat digital per a la relació amb les administracions públiques, ha de ser sempre l’administrador o l’apoderat general, o delegar amb poders notarials, a terceres persones com a representants.

Quins certificats podem fer servir a partir de l’1 de juliol?

  • (NOU) De REPRESENTANT per a administrador únic i/o apoderat general: aquest certificat s’expedeix als administradors únics o solidaris o als apoderats amb poder general com representants de les persones jurídiques per les seves relacions amb les administracions públiques i en la contractació de béns o serveis propis o concernents al seu gir o tràfic ordinari.
  • (NOU) De REPRESENTANT per a apoderat: per a persones físiques com representants de les persones jurídiques per al seu ús en les relaciones amb les administracions públiques, entitats i organismes públics, vinculats o dependents d’aquestes.
  • (NOU) De Segell empresarial: Certificats expedits a organitzacions amb la finalitat de signar en nom de l’empresa qualsevol document electrònic de manera automàtica sense fer referència cap a les dades del representant legal.
    Corporatiu de persona física: Identifiquen al titular com a persona vinculada a una organització ja sigui com empleat, associat, col·laborador, client o proveïdor.
  • D’autònom: Per a persones físiques que estan donades d’alta en règim d’autònoms.

PIMEC, posa a disposició de tots els seus associats i empreses en general, un servei d’atenció per atendre els dubtes que a ben segur sorgiran: certificatdigital@pimec.org

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Model d’utilitat o patent: com protegir una invenció

Next Story

Evita la morositat i protegeix els teus crèdits amb el contracte de fiança

Latest from Innovació