Els emprenedors estrangers poden beneficiar-se del règim de residència per emprenedors

La Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE) va néixer a l’any 2007 mitjançant un Acord del Consell de Ministres, per donar una resposta àgil i assessorament expert a les necessitats plantejades per empreses i organismes que hagin de portar a Espanya personal no comunitari d’especials característiques.

La unitat s’ocupa de la tramitació de les autoritzacions de residència previstes a la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.

Facilita l’entrada i permanència a Espanya per raons d’interès econòmic a:

 • Inversors
 • Emprenedors
 • Professionals altament qualificats
 • Investigadors
 • Treballadors que realitzin moviments dins de la mateixa empresa
 • Grup d’empresa
 • Familiars dels supòsits anteriors

La inversió estrangera a Catalunya

Un emprenedor estranger que realitza una activitat emprenedora i empresarial, de caràcter innovador, i amb especial interès econòmic per Espanya pot beneficiar-se del règim de residència per emprenedors

Existeixen dues vies:

 • Un visat, si l’emprenedor està fora d´Espanya i necessita entrar al país a realitzar tots els tràmits per poder iniciar l’activitat emprenedora
 • Una autorització, si l’emprenedor està a Espanya i pot iniciar el projecte

Concessions de visats de residència per atraure la cultura emprenedora

No existeixen mínims d’inversió ni de creació d’ocupació. Es realitza un anàlisis individual de cada projecte. S’ha de presentar un pla de negoci del projecte, el qual permetrà valorar l’interès econòmic per Espanya.

El visat tindrà una durada d’un any i l’autorització inicial de dos anys

El projecte serà valorat per la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions.

Valoracions a tenir en compte:

 • Perfil professional: formació i experiència professional
 • Pla de negoci, el qual haurà de tenir almenys una descripció detallada del projecte, descripció del producte o servei, anàlisis del mercat i finançament
 • El valor afegit per l’economia espanyola

Documentació a presentar:

 • Passaport
 • Assegurança mèdica pública o privada amb entitat que operi a Espanya
 • Certificat d’antecedents penals
 • Acreditació de mitjans econòmics, en el supòsit de visat informe favorable emès per l’Oficina Econòmica i Comercial de l’ambaixada d’Espanya de l’àmbit de la demarcació geogràfica on resideixi l’estranger i pel supòsit d’autorització pla de negoci

Els familiars de l’emprenedor estranger podran sol·licitar en qualsevol moment, de manera conjunta o successiva, l’autorització i/o el visat

El visat i autorització són vàlids per treballar i residir en tot el territori nacional, inclosos els familiars si tenen l’edat de treballar. Els terminis de resolució són ràpids, deu dies visats i trenta dies aproximats autoritzacions.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les empreses ja no estan obligades a portar el registre horari de la jornada diaria

Next Story

Evolució de la negociació col·lectiva març de 2017

Latest from Panorama