És la formació un cost o una inversió?

És la formació un cost o una inversió? Començarem aquests article deixant clara la nostra opinió, utilitzant una cita de Derek Curtis, ex-President de la Universitat de Harvard: “Si creus que la formació és cara, prova amb la ignorància”.

educacio

Molts experts diuen que per superar una crisi, les empreses necessiten renovar-se. Però, per poder innovar, es necessita més coneixement del que comporta una necessitat de formació.

 

Formar per innovar

El coneixement és un factor de la producció que afecta directament la competitivitat i que determina l’èxit de l’empresa. És per això que podem dir que innovar, coneixement i formació estan vinculats.

Innovar és el resultat d’un coneixement ric i el coneixement només s’adquireix mitjançant la formació

Per poder aconseguir augmentar els beneficis de la nostra empresa cal que sapiguem que el coneixement dels empleats és el major capital de l’empresa que podem tenir. Gràcies a la formació, l’empresa té més possibilitats de sobreviure davant les exigències del mercat i enfrontar-se als punts febles que afecten la productivitat i a l’evolució del negoci.

Tot i això, sempre trobarem detractors de la formació, potser perquè la seva experiència va ser negativa, o bé perquè ho consideren una pèrdua de temps o simplement ho veuen com un luxe que no es poden permetre.

innovar

El que no tenen en compte aquestes empreses és que quan no es dóna formació es produeixen altres tipus de costos econòmics que poden perjudicar l’empresa. Alguns exemples són la baixa qualitat i productivitat, la mala atenció al client o el mal ús de les instal·lacions, a més d’altres costos socials com  absentisme, alta rotació, accidents de treball, …

Tot i això, moltes empreses realitzen formació pels seus treballadors com una mera formalitat, com un element més de les polítiques de Recursos Humans que apliquen, però sense considerar-la una eina estratègica. Quan la formació no és realitza sota determinats paràmetres de qualitat, sí que podem considerar-la una despesa, però la bona formació, sempre és la inversió més rentable que pot realitzar una empresa.

Però com ho mesurem? Com determinem si el retorn és major a la inversió?

Doncs com en qualsevol altre inversió econòmica, fent un bon càlcul del cost i un anàlisi del retorn. Hem de construir una metodologia que ens permeti calcular l’impacte econòmic de la formació en forma de retors de la inversió, ROI (Return on investment).

Per començar hem d’establir dos tipus d’indicadors diferents: el directe o purament econòmic i l’indirecte o qualitatiu.

Els indicadors directes són senzills de quantificar en termes monetaris, són molt objectius i fàcilment comprensibles i creïbles per la direcció. Els indicadors qualitatius són difícils de mesurar i més encara de traduir en valor monetari. Són molt subjectius, i de vegades poc valorats per la direcció. Es tracta de mesurar variables relacionades amb la motivació, el clima de treball, el lideratge, etc.

Retorn directe

Pels indicadors econòmics començarem amb calcular els costos directes i indirectes de la formació: formadors, materials, equips, cost salarial, … i mesurarem aquelles variables sobre els que poden afectar la formació: increment del volum de vendes, reducció de reclamacions, reducció de costos…

Retorn indirecte

Pels indicadors qualitatius valorarem ítems com la disminució dels costos en Recursos Humans per reduir les baixes laborals, la reducció de les contractacions per substitució, la reducció dels accidents laborals… També millorarem la satisfacció dels treballadors en el seu lloc de treball provocant una reducció de l’absentisme, incrementant la satisfacció laboral i la puntualitat, o millorant la motivació i la integració del treballador, entre d’altres.

És important assignar un pressupost a la formació amb la mateixa cura que requereix qualsevol altre recurs que contribueix al desenvolupament futur de l’empresa.

La formació és una inversió

La formació és una inversió, una forma de detectar objectius, un suport essencial per complir amb el pla de l’empresa, així com un mitjà per millorar la productivitat i flexibilitat en l’empresa i en els empleats, d’efectes a curt, mitjà i llarg termini.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Els reptes que ens plantegen els nous hàbits dels consumidors

Next Story

Es respiren valors a la teva companyia?

Latest from Competitivitat