La mediació, una fórmula creativa per resoldre conflictes empresarials

Les empreses es troben en un moment de canvi on cal posar en valor a les persones. Busquem equips que s’adaptin a un nou paradigma en el qual es necessita creativitat, flexibilitat, on les persones puguin viure l’organització i se la creguin. On hi ha libertatd en la manera de fer i en la manera de crear, inevitablement sorgeix conflicte. En aquest sentit, la mediació es postula com una fórmula per a la resolució de conflictes a l’empresa.

On hi ha llibertat en la manera de fer i en la manera de crear, inevitablement sorgeix conflicte

Aquestes noves empreses, per poder aprofitar tot el potencial que tenen les persones, han de fer un pas més i estar decidides no només a gestionar els conflictes, sinó a anar al pas anterior, que és reconèixer que els tenen.

La mediació ha vingut per quedar-

mediacion-2

No hi ha marxa enrere. Cada vegada són més les organitzacions que saben que sense una gestió de conflictes efectiva no podran competir en el mercat.

No podem donar l’esquena a aquesta realitat, les persones que formen l’empresa han d’adquirir habilitats per gestionar els conflictes, especialment els comandaments intermedis i directes, i podem fer-ho de manera creativa , començant per convidar a les persones a parlar, imaginant les realitats amb les que els agradaria trobar-se i veient què pot posar cadascuna d’elles.

Però no ens enganyem, aprendre a resoldre conflictes requereix d’una formació específica, requereix d’hàbit i requereix d’intencionalitat. Tot i així, hi haurà conflictes que necessitaran la intervenció d’un tercer neutral, algú aliè a l’organització, el mediador.

La mediació és útil en tot tipus de conflictes a l’empresa, ja siguin organitzacionals laborals o mercantils. En totes elles, la resolució del conflicte provoca una satisfacció que la resta d’alternatives, com els judicis, no pot atorgar. A més, paradoxalment, la mediació s’aplica justícia .

Les empreses han de ser valents i reconèixer que necessiten habilitar-se en resolució de conflictes, tu què creus?

Montse Mir Martín

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Debats enfront una potencial nova reforma laboral (II)

Next Story

Com a pime, puc fer publicitat? (Part 2: Publicitat online)

Latest from Competitivitat