Un informe de la comissió europea destaca els avenços de la garantia juvenil i de la iniciativa d’ocupació juvenil

La Comissió Europea ha aprovat recentment una comunicació on destaca els principals èxits de la Garantia Juvenil i de l’Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IEJ) d’ençà que es van engegar el 2013.

La Comunicació informa dels avenços aconseguits fins ara i es demostra que, encara que la desocupació juvenil contínua sent una preocupació fonamental en molts estats membres, en general la situació laboral dels joves a la UE ha superat les expectatives del 2013.

Des del 2013 hi ha 1,4 milions de joves desocupats menys a la UE i el nombre de joves que ni estudien ni treballen ha disminuït en 900.000

Iniciativa d’Ocupació Juvenil

També subratlla la necessitat d’agilitzar i ampliar la Garantia Juvenil i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i destaca la necessitat de fer més esforços per ajudar els joves menys accessibles, és a dir, els que no s’han apuntat mai en els serveis públics d’ocupació, estan poc qualificats, han abandonat l’ensenyament o han de fer front a nombrosos entrebancs per accedir al mercat de treball, com ara la pobresa, l’exclusió social, la discapacitat o la discriminació.

ocupacio-juvenil-2La Garantia Juvenil és un compromís polític adoptat per tots els estats membres de la UE en forma de Recomanació del Consell, d’abril del 2013, arran d’una proposta de la Comissió per donar a cada jove una bona oferta d’ocupació, educació contínua, formació en l’entorn laboral o períodes de pràctiques al cap d’un període màxim de quatre mesos arran d’haver-se quedat sense feina o d’haver deixat l’educació formal.

La Iniciativa d’Ocupació Juvenil és el programa de finançament engegat per facilitar el desplegament de la Garantia Juvenil i oferir ajuda a les regions on la taxa de desocupació juvenil supera el 25 %. A més, cada estat membre també fa servir la seva part del Fons Social Europeu (FSE) per donar suport a l’ocupació juvenil.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les empreses i associacions ja estan obligades a relacionar-se de forma electrònica amb l’administració

Next Story

Els Indicadors KPI, per la Millora Operacional

Latest from Panorama