La necessitat i conveniència de sistemes complementaris al crèdit bancari

 

La necessitat i conveniència de sistemes complementaris al crèdit bancari (o en és el cas alternatius) és un argument reiteratiu, tant des de les autoritats públiques, com des de les pròpies empreses, passant per les seves organitzacions gremials com fins i tot pels Fòrums econòmics.

Sr Manuel Ardanza, President del MAB (Mercat Alternatiu Bursatil) i President de la Borsa de Bilbao 

La dificultat d’esmentat objectiu, l’accés de les pimes als mercats capitals , és òbvia i les seves principals rèmores, a saber:

Baixa capitalització i escassa liquiditat

 I un esforç ardu i, si escau excessiu per a les pimes, de destinar recursos humans i materials per a emplenar requisits de transparència i de bon govern.

Així, dins dels objectius prioritaris de la Comissió Europea, hi ha la realització de la Unió de Mercats de Capital (CMU) les sigles en anglès, l’objectiu principal “és la creació de llocs de treballs, fins i tot ocupació juvenil, i el creixement.

Això implica una sèrie de reformes necessàries del sistema financer per facilitar el flux de Capital Privat per finançar els principals reptes de la U.E., infraestructures, energia, i particularment el finançament d’empreses en creixement.

La Comissió dins del Pla C.M.U. ha realitzat diversos treballs i consultes públiques, per tal d’analitzar les principals barreres d’entrades que afecten les pimes (SME) per al seu accés al mercat.

De la tasca realitzada fins al present moment, mereixen ser destacades “dues barreres” amb independència d’altres obstacles, (costos, deures d’informació, canvi cultural en l’empresa, etc.)

Barreres per accedir al mercat

Les dues esmentades barreres i / o impediments que pateixen les Pimes (SME) per al seu accés al mercat són:

La pèrdua d’ecosistemes financers regionals i / o locals, per exemple, analistes, brokers, auditors especialitzats en Pimes, que són els agents que tradicionalment atrauen les empreses als mercats de valors

L’absència d’anàlisi per a aquestes companyies en creixement

 La Directiva 2014/65 / UE, MiFID II, en les seves secció 4 ” Mercats de Pimes a Expansión “descriu un mercat especial per a empreses en expansió, amb l’objectiu d’una regulació especial menys severa que la d’un mercat organitzat o SME, així en el Reglament d’Abús de mercat nº 516/2014, en l’article 18 pel que fa a la llista d’iniciats es preveu un règim menys taxatiu que el previst per a un mercat organitzat, SMN o SAC.

En relació a les dues barreres indicades prèviament les dues exògenes a les pròpies Pimes, es fa imprescindible una sensibilització de la conveniència del manteniment i desenvolupament dels ecosistemes financers regionals, àmbit natural per a un coneixement, i valoració de les empreses en expansió.

I pel que fa, al servei d’anàlisi, assenyalar que la normativa prevista a la Directiva MiFID II, i en el Reglament Delegat 2017/565 de la Comissió, suposarà una dificultat més en l’elaboració del servei d’anàlisi, la qual cosa pot implicar l’agreujament de l’escassetat d’anàlisi sobre Empreses en Expansió, que actualment suposa un dels handicaps més greus que han d’afrontar aquestes emissores quan ja han accedit al mercat de valors.

Les empreses mitjanes que van als mercats de valor és, prèviament a l’listing i en la majoria dels casos, escometen una ampliació de capital, per a això realitzen un document informatiu, o en determinats supòsits un fullet, en el qual difonen la informació de negoci i financera de l’empresa. Es “presenten” en públic, i mantenen contactes amb diferents agents (despatx d’advocats, auditories, analistes, consultors, entitats col·locadores, i fins i tot mitjans de comunicació).

Però un cop incorporats al mercat, es fa imprescindible el que aquestes empreses que ja han aconseguit un nivell de visibilitat, siguin objecte d’estudi i anàlisi amb l’objectiu que els inversors tant particulars com institucionals puguin tenir un contrast i una eina d’informació molt necessària per poder valorar aquestes compañías. Bé per iniciativa pública i / o privada, a través d’empreses professionals s’ha de dur a terme aquest servei de caràcter imprescindible.

Sr Manuel Ardanza, President del MAB (Mercat Alternatiu Bursatil) i President de la Borsa de Bilbao

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Lideratge empresarial: no lideris com un robot

Next Story

Un octubre disfressat de juliol: predicció meteorològica del 14 al 20 d’octubre 2017

Latest from Competitivitat