La prevenció de riscos en el treball autònom

La prevenció d’accidents laborals és una qüestió clau en l’àmbit del treball, especialment rellevant en el cas del col·lectiu d’autònoms. Aquests professionals han d’integrar la cultura preventiva en la seva activitat diària, amb mesures que promoguin la seguretat i la salut, ja que d’aquesta depèn la seva facturació i, per tant, la seva viabilitat, competitivitat i productivitat.

Un dels principals reptes per als autònoms i les autònomes en aquest sentit és el coneixement dels riscos laborals als quals s’enfronten, ja que sovint per manca d’informació desconeixen que, per exemple, una postura incorrecta en seure o treballar a una temperatura inadequada pot comportar problemes físics a curt, mitjà i llarg termini que poden afectar el desenvolupament de la salut i l’activitat empresarial.

Una vegada detectats els riscos als quals s’ha de fer front en funció de cada sector econòmic, i les peculiaritats del lloc de treball on s’està ubicat, els materials, substàncies i equips de treball que es fan servir, cal fer una integració preventiva. Aquesta consisteix en una estratègia que abordi accions en totes les àrees i processos productius per tal de minimitzar riscos per a la salut. A tall d’exemple, una bona mesura és adaptar l’espai per garantir que treballem en un entorn saludable i segur en termes d’il·luminació, ventilació, temperatura, prevenció de caigudes i cops, etc. De forma preventiva, una altra mesura podria ser la realització del control de l’estat de la salut en funció dels protocols mèdics establerts a partir dels riscos laborals als quals s’estiguin exposant en cada activitat. Vigilar l’estat de salut de la persona autònoma podria prevenir possibles malalties i evitar que vagin més enllà.

Per tot això, és una bona idea que els professionals del col·lectiu d’autònoms es formin i se sensibilitzin en aquest aspecte tot implementant mesures que garanteixin la seva salut mental i física i la seva seguretat, així com la dels seus clients i proveïdors.


Òscar Martín
Tècnic de prevenció de riscos laborals

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La gestió de la diversitat a l’empresa

Next Story

Talent sènior, experiència i coneixement per a les empreses

Latest from Consells empresarials