La tutoria mancomunada, impuls per la FP dual a les mipimes

El model de Formació Professional dual acumula un recorregut i una maduresa suficient per poder potenciar noves fórmules de col·laboració que poden ser molt interessants i aconseguir augmentar el volum d’empreses participants d’aquesta modalitat de Formació Professional.

El nostre teixit empresarial està conformat en un 99’8% per micro, petites i mitjanes empreses. Per aquest motiu, hem de d’impulsar l’ús de fórmules per garantir l’accés d’aquestes mipimes a aquest model de formació i fer-ho amb una implementació de qualitat.

Des de la resolució EDU/2085/2020 de 20 d’Agost queda reconeguda la figura de la tutoria mancomunada a Catalunya, fruit de l’acord assolit entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, en el sí de la Comissió Rectora de la Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya. Tot i ser una figura contemplada en aquesta resolució, pocs han estat fins a dia d’avui els projectes que s’han aconseguit posar en marxa amb aquesta figura. Quins són els motius? Tot seguit fem un anàlisi sobre què és, i els possibles motius pels quals no ha proliferat.

La tutoria mancomunada és una figura que actua com a nexe d’unió i d’estreta col·laboració entre el centre educatiu i l’empresa vetllant per la fluïdesa dels procediments i la comunicació entre els actors de la Formació Professional dual. Aquesta figura realitza tot el conjunt d’accions destinades a l’acompanyament de les empreses a les seves primeres passes d’implementació del model, fins a supervisar el correcte seguiment de l’estada de l’alumne a l’empresa.

Per què aquesta figura és clau per l’impuls de la Formació Professional dual a les mipimes?

Les mipimes es caracteritzen per funcionar amb plantilles reduïdes, de manera que qualsevol sobrecàrrega de tasques administratives esdevé un element dissuasiu de cara a la posada en marxa dels projectes duals. Per aquest motiu, la tutoria mancomunada juga un paper decisiu en la implementació dels projectes.

En primer lloc, ens podem trobar amb un escenari on les mipimes, al contrari que les grans empreses, no coneguin aquesta modalitat de Formació Professional. Aquest pot ser el primer escull que la tutoria mancomunada pot ajudar a salvar. En aquest cas, la tutoria mancomunada actua com a facilitador explicant de forma personalitzada el model a la mipime i traduint el llenguatge educatiu al llenguatge empresarial.

En segon lloc, el fet de disposar d’una persona experta que les acompanya estretament des de l’inici del projecte allunya les “pors” que poden frenar d’inici a l’empresa. Quines poden ser aquestes “pors”? Per exemple, no conèixer el model i les seves implicacions, entendre i validar els convenis, complimentar correctament els formularis, el funcionament de l’aplicació informàtica de seguiment, com fer l’acolliment de l’alumne/a, el desenvolupament del pla de formació, etc. Tota una sèrie de dubtes i interrogants que amb aquesta figura queden esvaïts.

En tercer lloc, aquesta figura aconsegueix augmentar la qualitat dels projectes de dual aconseguint una comunicació més personalitzada entre el centre educatiu, l’empresa i l’alumne.

Analitzats els aspectes positius, ens preguntem com és que tenim pocs projectes funcionant amb aquesta figura. En primer lloc, és una despesa a afegir a l’estructura de l’agrupació de centres participants que per la seva naturalesa hauria de situar-se en el gremi o associació corresponent com a organitzadora i responsable del projecte dual de caràcter sectorial. És per això que ha d’anar acompanyada del suport econòmic necessari per a fer-la viable. Des de PIMEC defensem la tutoria mancomunada com una figura clau per facilitar i impulsar l’accés a aquesta modalitat de formació entre les mipimes. De no ser així, difícilment les micro i petites empreses faran el pas d‘acollir i formar alumnes a través d’aquesta modalitat formativa.

Si volem que el teixit empresarial del nostre país sigui part corresponsable de la Formació Professional, s’ha d’impulsar la participació de les micro i petites empreses amb un model adaptat a les seves característiques com és la tutoria mancomunada.

Xavier Fabregat
Responsable de Formació Professional Mipimes de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’aigua: la crisi més important

Next Story

Impuls per la salut mental

Latest from Competitivitat