L’Ajuntament de Barcelona assumeix mesures de contractació pública proposades per PIMEC

Ahir es va constituir la Taula de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona on participa PIMEC. És una iniciativa que valorem de forma positiva ja que es constitueix  un espai de diàleg entre l’administració municipal, les associacions empresarials, els sindicats i altres entitats on s’intercanvien, s’analitzen i s’avaluen propostes per millorar la contractació pública municipal.

contractacio-publica-3Guia de la contractació pública social

Juntament amb la constitució de la Taula es va presentar la Guia de contractació pública social, en l’elaboració de la qual també ha participat PIMEC. D’aquesta Guia, destaquem que conté alguns dels punts de les propostes en matèria de contractació pública que formulem des de PIMEC i que queden reflectides en major o menor mesura.

Mesures de contractació pública

  • Relació público-privada: crear taules o habilitar les ja existents, formades per l’administració, els agents socials i els agents econòmics, on es treballin les incidències dels concursos públics i es faci un seguiment de la contractació.
  • En sectors de mà d’obra intensiva: (seguretat privada, neteja,…), en què el cost del personal suposa el 85%-90% del cost total, l’Administració no hauria de basar els criteris d’adjudicació en el preu com s’està fent actualment. S’estan contractant serveis de poca qualitat, amb personal sense formar i amb empreses que incompleixen les seves obligacions laborals i fiscals. S’ha de perfilar un model de contractació on prevalguin la qualitat i l’eficàcia.
contractacio-publica
El preu no hauria de suposar més del 51% del pes dels criteris d’adjudicació
  • Seguiment del contracte: és fonamental tant per garantir la qualitat del servei com per controlar aquelles empreses adjudicatàries que han guanyat el concurs gràcies a les millores de proposta que han presentat i que finalment no es porten a terme (a vegades, ni tan sols compleixen els termes del contracte). El seguiment ha de comprendre, també, el compliment de les obligacions laborals i fiscals durant l’execució del contracte. En aquest sentit, seria convenient establir un règim sancionador per incompliment dels contractes amb conseqüències a l’hora de presentar-se a futurs concursos públics.

Per tant, considerem que aquesta és un bona iniciativa i ens emplacem, a seguir treballant, entre tots, per millorar l’accés de la pime a la contractació pública.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Indemnitzacions per finalització de contractes temporals, incertesa a les empreses

Next Story

Repercussions de la fallida de Hanjin

Latest from Competitivitat