Lideratge emocional: El compte de resultats emocional

Happy business people jumping - isolated over a whte background

El nostre frenètic dia a dia, i l’enfoc a objectius i resultats, fan que massa sovint ens orientem a que les coses surtin ràpid i bé, o si més no el millor possible, i que les errades suposin “pedres en el camí” que hem de solventar amb agilitat, sense dedicar temps a preguntar-nos per què el nostre equip “falla” sempre en el mateix, o per què tenim sempre les mateixes queixes per part dels nostres clients, i ni tan sols per seure amb els nostres col·laboradors per comprendre els motius d’aquestes errades i trobar solucions constructives conjuntament ja que del nostre lideratge emocional depen el compte de resultats emocional del nostre equip.

Cal analitzar com gestionem els projectes

En aquest sentit, si analitzem com gestionem els projectes, el més probable és que ens adonem que dediquem més temps als nostres col·laboradors per posar èmfasi en l’error, que per escoltar, entendre i, si s’escau, reforçar o reconèixer els bons resultats.

Un exemple com el de l’equip d’obrers de la construcció que fan un notable esforç per finalitzar l’obra en els terminis acordats i complir així els compromisos amb el client, però quan arriba el cap de l’obra només es centra en una petita ratllada que ha quedat, i en cap moment es reconeix l’esforç realitzat a l’equip. El impacte emocional que aquesta actitud té sobre l’equip és absolutament devastador, i difícil de recuperar.

lideratge-emocional5Si prenen com a referència els estudis de Daniel Kahneman, psicòleg i Premi Nobel en Economia (2002) pel seu treball en psicologia sobre el model de presa de decisions,  podem fer una aproximació sobre el nostre impacte en els demés, doncs Kahneman afirma que cadascú de nosaltres generem en un sol dia una mitja de 22.000 emocions en els altres, i aquestes poden ser positives o negatives.

La manera en que gestionem les emocions és individual i subjectiva, pel que no podem controlar-ho però sí que podem influir en que aquestes siguin més positives que negatives

Amb tot això, i tornant al tema de les crítiques davant l’error, faria referència també als estudis sobre les relacions de parella del Dr. John Gottman (Universitat de Washington), dels que se’n conclou que són necessàries 5 emocions positives per compensar cada emoció negativa que generem. Així doncs, reforçar les qualitats positives serà la millor manera de vèncer les negatives, i això és aplicable també a l’àmbit de l’empresa, on la productivitat augmenta a mesura que augmenten les emocions positives.

lideratge-emocional-4Aquestes dades ens han de fer reflexionar sobre el rol de lideratge dels comandaments, en el sentit que ha d’anar de la mà de la gestió emocional, cuidant que el compte corrent emocional no estigui en números vermells. Sense caure en un estil paternalista, el “lideratge emocional” hauria d’orientar-se a influir en les emocions relacionades amb la productivitat i el benestar de l’equip.

Els coneixements tècnics estan sent substituïts cada vegada més per eines tecnològiques, però el tracte humà cada vegada ocupa més importància i requereix major inversió de temps a les empreses

La realitat és que ens costa dir als altres el que valorem d’ells i el que estan fent bé, però pensem en com ens sentim quan el nostre cap ens diu el que li agrada de nosaltres o ens felicita, ens aporta una dosi extra d’energia i confiança. Aquesta qüestió és tan important per al benestar i motivació de l’equip que no podem deixar-la implícita, no és suficient amb el “ja es sobreentén”.

I tú, quantes vegades has felicitat als teus col·laboradors aquest any?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Coneix la xarxa de dones emprenedores “Dones de Valor”

Next Story

I si la millor solució a la gestió de crisi fos la disculpa?

Latest from Competitivitat