La Unió Europea (UE) continua essent un gran desconegut per moltes pimes. Segons estadístiques de la pròpia Comissió Europa, la participació de les pimes a projectes europeus finançats per la UE com el 7è Programa Marc, tot just arriba al 15%, molt per sota del pes que tenen les pimes al PIB i la ocupació europees.

Oficina de Projectes Europeus (OPE)

PIMEC ha creat una Oficina de Projectes Europeus (OPE) orientada a facilitar la identificació, preparació i presentació de projectes de la Unió Europea per part de gremis, associacions, clústers i agrupacions empresarials de tot tipus.

Anualment es publiquen unes 700 convocatòries a projectes europeus (“calls”) i cada cop més s’afavoreix la participació de pimes en les mateixes. Alhora, la nova política de clústers a Europa i el desplegament de les estratègies RIS3 d’especialització sectorial impulsen un paper més actiu de les associacions i gremis dins els projectes europeus.

PIMEC ofereix la seva OPE als gremis, associacions i clústers que vulguin explorar, iniciar o ampliar la seva participació als projectes europeus. Per a més informació, contactin amb europa@pimec.org