PIMEC aconsegueix que el Congrés planti cara a la morositat

Després de les exigències de PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), finalment el Congrés dels Diputats ha aprovat el passat 27 d’abril, exigir al pròxim govern que prengui mesures per garantir que les grans companyies paguin a les empreses subcontractades dins el termini màxim establert en la normativa, de 60 dies.

Inicialment, el text presentat al Congrés no incloïa mesures de com estudiar la implementació d’un règim sancionador en matèria de morositat i tampoc exigia als contractistes certificats auditats sobre el compliment dels terminis per poder optar a la licitació pública.

En el document final aprovat per la cambra, hi consten aquestes mesures, a més de garantir que els subcontractats puguin cobrar en un màxim de 60 dies segons estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials.

Tal com la Comissió Europea ja va confirmar a PIMEC i a la PMcM, la institució prossegueix amb el procediment d’infracció a Espanya per l’ incompliment de la legislació vigent en matèria de morositat.

En aquesta línia, PIMEC i la PMcM han pogut saber que Brussel·les ha de resoldre una qüestió prejudicial de interpretació de la Directiva 7/2011/CEE, en el sentit de si un Estat membre podia condicionar el cobrament del deute principal, als seus proveïdors, a la renuncia dels interessos de demora, i que podria obligar les administracions públiques a liquidar als proveïdors els interessos de demora meritats (uns 3.000 milions d’euros) de les factures que van cobrar mitjançant els diferents terminis de pagaments.

Informe sobre la Morositat 2015

Cal tenir en compte que l’Informe sobre la Morositat 2015, presentat per PMcM i PIMEC, determina que la ràtio de morositat es xifra en el 4,4% i que el 94% dels proveïdors no van exigir la indemnització legal pels costos de cobrament en cas de retard o impagament.

A més, el 83% mai o gairebé mai varen exigir als seus clients morosos els interessos de demora i al 72% se’ls va imposar terminis de pagament superiors als permesos per la llei. És per aquest motiu que la mesura del Congrés suposa un primer pas per començar a eradicar la morositat crònica.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Eina Europea d’autoavaluació sobre l’Ús Eficient dels Recursos

Next Story

Tengo que hacer la declaración de la renta. ¿Qué hago? Padre, borrador, asesor…

Latest from Competitivitat