Fa tot just un any, PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), posava en marxa el programa 30 Plus, que permetia subvencionar la contractació de nous treballadors/es a les empreses. Després de l’èxit de la passada edició, amb el 100% de les subvencions atorgades a les empreses que així ho van sol·licitar, inciem de nou la 2ª edició del programa, amb algunes novetats que comentarem a continuació.

Quins requisits s’han de complir per obtenir la subvenció?

 • L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya.
 • Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador d’entre 6 i 9 mesos mínim (contracte eventual o indefinit), abans de l’1 d’agost de 2018.
 • El nou treballador/a ha de tenir mínim 30 anys, nivell formatiu baix (preferentment) i estar en situació de desocupació abans de iniciar la relació laboral.
 • La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
 • La persona contractada ha de participar en una formació d’entre 60 i 150 hores, organitzada per PIMEC, fora d’horari laboral i sense cap cost per l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació del treballador/a a la formació, en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas es superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).
 • Notificar a PIMEC qualsevol modificació de les condicions laborals inicialment pactades (centre de treball, horari, jornada, rescissió de la relació laboral, baixa temporal…).

Beneficis del programa 30 Plus a les empreses

 • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2017 (707,70€ a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins 6.369,3€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.
 • Selecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa.
 • Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.
 • Formació gratuïta a càrrec de PIMEC als nous contractats/-des.

Beneficis del programa 30 Plus a les persones contractades

 • Inserció laboral d’un mínim de 6 mesos.
 • Formació vinculada al contracte de treball.
 • Orientació i acompanyament en tot el procés de contractació i formació.

Tens pensat incorporar talent a la teva empresa l’any 2018?

Si la resposta és afirmativa, i les necessitats de la teva empresa s’adeqüen a les que estableix el programa pots posar-te en contacte amb nosaltres i te’n donarem més informació: tmendez@pimec.org