Una proposta per rebaixar el preu de l’electricitat

El preu mitjà del MWh es va situar els darrers dies per sobre els 91,8 euros, amb puntes horàries que van sobrepassar els 100,0 euros. Aquests preus incideixen en una part del rebut de la llum que pot representar sobre el 35% del mateix per aquells consumidors acollits a la tarifa regulada. Aquests preus són els més alts des de desembre de 2013 i es parlen de diferents propostes per rebaixar el preu de l’electricitat.

Com es fixa el preu de l’electricitat?

Les companyies generadores oferten quantitats d’electricitat fins a cobrir la demanda horària que hi ha en cada moment

El legislador ha decidit que el sistema de fixació de preus de l’electricitat és marginalista, és a dir, les companyies generadores oferten quantitats d’electricitat fins a cobrir la demanda horària que hi ha en cada moment. Es configura el pool de generació a partir de diverses tecnologies, i totes les quantitats es paguen al preu ofertat per l’última quantitat que cobreix la demanda (el preu més alt).

Cal reformar el sistema elèctric espanyol?

Proposta per reduir el preu de l’electricitat

  • Treure del pool la generació provinent de centrals nuclears i hidràuliques i establir el seu preu en base als seus costos de producció.
  • Augmentar el parc de generació amb 4.000 MW fotovoltaics i 5.000 MW eòlics per tenir més marge de generació per cobrir la demanda.
  • Tancar les centrals de carbó i cobrir la seva producció a partir dels cicles combinats ja existents.

A partir d’aquestes mesures, el preu de producció d’energia elèctrica es podria reduir entre un 10% i un 20%

Tipus i característiques de generació elèctrica

La generació elèctrica es fa a partir de diferents tecnologies. Pel seu pes destaquem, la nuclear, la hidràulica, la eòlica, la fotovoltaica, el carbó i els cicles combinats.

  • Les centrals nuclears tenen uns costos fixos d’instal·lació molt elevats i uns costos de producció variable molt baixos i no es poden parar. Les instal·lacions ja estan amortitzades pels Costos a la Transició a la Competència. Són les primeres que oferten, al preu més baix, atès que no es poden parar.
  • Les centrals hidràuliques, també tenen uns costos fixos d’instal·lació molt elevats, uns costos de producció variables pràcticament nuls i el seu nivell d’activitat depèn de l’aigua embassada. És poc probable que se’n construeixin més i les instal·lacions de les existents ja estan amortitzades pels Oferten en funció de les reserves d’aigua en els embassaments a preu molt baix quan aquesta és abundant.

  • Les centrals eòliques tenen uns costos fixos d’instal·lació elevats, uns costos de producció variables pràcticament nuls i el seu nivell d’activitat depèn del vent que faci en cada moment. Se’n poden construir més i les instal·lacions s’amortitzen en funció del seu nivell d’activitat. Tenen preferència per entrar al pool per la política de recolzament a les energies renovables. Poden funcionar 3.200 hores anuals i actualment no necessiten primes pel seu funcionament.
  • Les centrals fotovoltaiques tenen costos fixes d’instal·lació elevats i costos variables molt baixos. Actualment poden cobrir més de 2.700 hores anuals i no necessiten primes pels seu funcionament.

  • Les centrals de carbó tenen uns costos fixos d’instal·lació baixos, uns costos de producció variables elevats i el seu nivell d’activitat depèn del recolzament polític del moment. Contaminen molt i els costos de producció són més elevats que els de les anteriors tecnologies. Les seves instal·lacions ja estan amortitzades pels CTCs.
  • Els cicles combinats, de gas natural, tenen uns costos fixos d’instal·lació baixos, uns costos de producció variables elevats i el seu nivell d’activitat depèn del la cobertura de la demanda que poden fer les anteriors tecnologies. Funcionen relativament poques hores i els costos de producció estan relacionats amb el contracte de proveïment de gas que tenen i del seu nivell d’activitat. Acostuma a ser l’última tecnologia que entra al pool i a fixar el preu que reben totes les altres. Al tenir poques hores de treball a l’any no poden tenir contractes de gas a llarg termini amb preus acceptables, per això és bàsic fer-los-hi un lloc fixe al mercat. Altrament, son més eficients que les centrals de carbó i molt menys contaminants.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El SEO de la Casa Blanca a la deriva

Next Story

El 2016 ha estat un any d’impuls per a la negociació col.lectiva

Latest from Competitivitat