Què és el pla de prevenció penal?

El pla de prevenció penal és un sistema regulat al nou Codi Penal perquè les empreses implantin un programa de prevenció de delictes, que es concreta en l’adopció d’un “programa de compliment corporatiu”, de manera que l’existència prèvia d’un model de vigilància i control idoni per prevenir delictes podrà arribar a eximir la persona jurídica de responsabilitat penal.

Què inclou el Pla de Prevenció Penal

Aquest pla de prevenció ha d’incloure els següents aspectes:

  • Anàlisi de riscos: identificar les activitats de l’empresa que poden generar imputacions penals.
  • Creació d’un codi de conducta: establir per escrit els reglaments i protocols de procediment necessaris per minimitzar aquests riscos.
  • Control de programa: s’ha d’implantar una estructura independent amb un responsable que garanteixi l’aplicació del programa i el sotmeti a revisió i millora contínua, dotant-lo dels recursos financers necessaris i incloent-hi un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures establertes. Així apareix la nova figura del “compliance officer”, persona amb formació jurídica designada per l’empresa per fer-se càrrec de la gestió i control del compliment del pla de prevenció.
  • Servei de consultes: és necessari implantar també un servei de consultes, amb la garantia de confidencialitat, per canalitzar informacions i denúncies.

Si s’arriba a cometre un delicte penal, l’exempció de l’empresa dependrà de la prova de compliment del pla de prevenció penal.

Si se n’acredita el compliment i la idoneïtat del model, l’empresa quedarà exempta de responsabilitat penal.

N’esteu al corrent a la teva empresa? Explica’ns-ho als comentaris!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

7 novetats de la Reforma de la Llei General Tributària

Next Story

La intel·ligència artificial als RRHH: un futur proper

Latest from Competitivitat