Què és la Formació Professional Dual?

Formació Professional Dual

La Formació Professional Dual és la modalitat de formació professional on l’alumne desenvolupa la seva activitat formativa de forma simultània en un centre educatiu i en una empresa. Aquesta fórmula té com objectiu millorar la preparació professional dels alumnes, així com fomentar una major implicació de les empreses en els processos formatius. També persegueix estrènyer la col·laboració entre els centres educatius de FP i les empreses, per incrementar les opcions d’inserció laboral dels joves i la seva qualificació.

La Formació Professional Dual permet ajustar millor l’oferta formativa a les necessitats de les empreses, la qual cosa millora l’encaix entre la formació rebuda i la demanda del mercat.

cimera-social-tripartitaL’alumne que s’incorpora a la Formació Professional Dual rep la formació teòrica i pràctica de la seva professió, alternant entre les classes als centres formatius i el seu aprenentatge a l’empresa. D’aquesta manera, millora la seva preparació per afrontar el seu futur i coneix de primera mà les necessitats de la seva professió. A més, es fixa una retribució econòmica i l’alta a la Seguretat Social per part de l’empresa, a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Aquest model d’aprenentatge gaudeix de certes avantatges tant per empreses com pels alumnes.

Avantatges de la Formació Professional

Pels alumnes

Com la flexibilitat curricular, atès que existeix la possibilitat de realitzar una adaptació de continguts o afegir continguts extra, a més de poder adaptar l’estructura als torns de treball. Un altre factor beneficiós per ambdues parts és la motivació que tenen els aprenents, que genera un alt grau d’implicació, productivitat i fidelitat cap a l’organització.

Per a les empreses

Per a l’empresa, també genera una reducció de costos, tant en el processos de reclutament i selecció com per les bonificacions a les que pot optà si es realitza mitjançant un contracte de formació i aprenentatge. A més, l’aportació d’aquest model al conjunt de la societat fa que es pugui incloure dins la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, com empresa formadora.

Aquests sistema  té plena validesa curricular (no impedeix continuar la formació cap a un grau superior o a la universitat) i és àmpliament acceptat en el mercat de treball. Els aprenents desenvolupen el seu aprenentatge amb l’experimentació en entorns reals de treball, millorant la seva ocupabilitat, més enllà de probabilitat de continuar a l’empresa a la finalització del procés.

De ben segur aquest és el model de Formació Professional que genera més beneficis per a totes les parts, però la seva implementació caldrà adaptar-la a les particularitats del teixit productiu català per tal pugui arribar a més joves i a més pimes amb el recolzament de totes les parts.

I vosaltres, teniu alumnes  de Formació Professional Dual a la vostra empresa?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Què és l’Assessment Center i com aplicar-lo a la meva empresa?

Next Story

6 passos per fer un pla de mitjans de màrqueting

Latest from Competitivitat