Com bonificar la formació online programada per les empreses

Recentment la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) ha publicat una guia que ens orienta sobre les característiques que ha de complir la formació en modalitat de teleformació per tal de bonificar la formació online per a les empreses participants. A falta d’una regulació concreta sobre això, i especialment des del canvi normatiu produït l’any 2015, hem passat un període d’incerteses que ara es comencen a dissipar.

bonificar-la-formacio-onlineLes accions formatives s’han de desenvolupar a través d’una plataforma formativa que permeti la interacció de participants, tutors i recursos localitzats en diferents espais. D’una banda, cal tenir en compte els requisits de la plataforma i els continguts formatius; de l’altra, els requisits de la tasca de tutoria, seguiment i avaluació de l’aprenentatge.

Per poder ser bonificada, la formació mitjançant aules virtuals (ex. Skype, webex, …) ha d’estar
incorporada a una plataforma virtual, de manera que es compleixin tots els requisits (registres, controls, etc.) descrits a continuació.

Característiques de la plataforma formativa online

La plataforma formativa online ha de complir els següents requisits:

 • permetre la interacció
 • estar disponible les 24 hores del dia per a tots els usuaris de manera que hi puguin accedir simultàniament
 • ser accessible per a discapacitats
 • permetre realitzar còpies de seguretat periòdiques
 • disposar de continguts en format multimèdia
 • garantir que les dades personals dels usuaris es tractaran conforme a la legislació vigent al respecte
 • permetre la visualització dels usuaris en línia

bonificar-la-formacio-online6

Requisits dels continguts formatius

A més, la plataforma ha de poder registrar els temps de connexió dels participants, la seva realització de l’itinerari formatiu i dels controls d’aprenentatge, l’us de les eines de comunicació (que han d’estar integrades a la plataforma: fòrum, xat, missatgeria interna, email, Skype…) per a la resolució de dubtes, correcció de proves, seguiment de l’aprenentatge, incidències, etc.

Els usuaris han de tenir a la seva disposició la guia didàctica del curs i el manual o ajuda per a la utilització de la plataforma i dels seus continguts.

A més es recomana que disposin de:

 •  FAQ (recull de les consultes més freqüents)
 • calendari d’activitats o esdeveniments i notícies
 • enllaços a webs relacionades amb la matèria del curs

Tasca de tutoria

Pel que fa al tutor-formador, ha de desenvolupar funcions com a dinamitzador  del curs i com a formador, a través de la plataforma formativa:

 • presentar el curs
 • la seva metodologia i el sistema de tutories i tutors
 • orientar i guiar els participants respecte de les activitats a realitzar, els materials, les vies de participació, o problemes que es puguin donar durant el curs

El formador, per la seva banda, ha de fer el seguiment de l’evolució de l’aprenentatge, resoldre els dubtes sobre els continguts i l’avaluació

bonificar-la-formacio-online2Com a màxim s’acceptaran 80 participants per tutor i caldrà que aquest tingui experiència i formació en la matèria del curs i també formació metodològica de 30 hores en tutoria o experiència equiparable.

Un altre aspecte de consideració són els criteris pels quals es considerarà que un participant ha finalitzat la formació i, en conseqüència, pot ser bonificat per l’empresa. A partir d’ara s’exigirà que, a banda de realitzar com a mínim el 75%  de les activitats i controls, el participant recorri tots els continguts del curs i estigui connectat al curs almenys el 75% de les hores de formació online establertes.

Finalment, cal tenir en compte que haurem de conservar un registre de tota l’activitat desenvolupada per part dels participants i de les tutories i del seguiment que haguem fet de la formació durant almenys 4 anys a partir del tancament de l’exercici.

L’accés per a inspecció que haguem proporcionat haurà d’estar operatiu com a mínim fins a un mes després de la presentació del butlletí de desembre, però posteriorment caldrà poder tenir accés a tota la informació referent a l’activitat formativa en el suport que sigui necessari (paper o electrònic) si no és possible conservar-la a la plataforma. Aquesta informació ha de permetre consultar els registres d’activitat, els controls d’aprenentatge o proves realitzades, els continguts i recursos didàctics que formen part del curs, la guia didàctica lliurada als participants, el currículum i acreditacions del tutor-formador i l’acreditació del lliurament dels qüestionaris d’avaluació i dels certificats o diplomes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La formació és l’eix bàsic de l’excel·lència

Next Story

Afecta a la meva pime la política de la FED?

Latest from Competitivitat