El sector industrial català segueix a l’alça

La petita i mitjana empresa industrial catalana acaba els 2018 amb millors resultats que els darrers exercicis. Suma creixement en vendes, exportació, inversió, ocupació i es manté optimista de cara al 2019. 

El 2018 ha tornat a ser un any positiu en termes globals per a la indústria catalana. Ja fa quatre anys que PIMEC, a través del seu Observatori, realitza un exercici de valoració sobre com ha anat l’any anterior i les previsions per al pròxim en el sector industrial, i els resultats de l’enquesta que s’ha presentat a inicis d’any han estat els millors que s’han recollit fins ara i il·lustren la consolidació que ha mostrat l’economia catalana els darrers anys. Son resultats que han anat alineats amb el creixement del PIB a Catalunya, que ha crescut al voltant del 3%, per damunt la mitjana de l’Estat espanyol, que també ha anat acompanyat d’una millora en les taxes d’atur. Els resultats de l’enquesta, a més a més, inclouen bones previsions per aquest 2019.  

Més venda i exportació 

Més de la meitat de les pimes industrials –el 55%– han incrementat les vendes, mentre que només un 21% les han disminuït. Aquest saldo de variacions (la diferència entre l’increment i la disminució) és positiu del 34% i, tot i que sigui 10 punts percentuals inferior que el del 2017, segueix sent un valor que il·lustra la consolidació de la recuperació del sector que s’està produint al llarg dels darrers anys. Per la seva banda, un 53% de les empreses han augmentat les exportacions, i tot i que el mercat interior català encara és la principal destinació de les vendes amb un 44% del total, el mercat exterior n’acumula el 31%, cosa que reforça el procés d’internacionalització del teixit industrial català. 

Augment de les plantilles en un 2,6% 

Un 47% de les petites i mitjanes empreses industrials van incrementar les seves plantilles durant el 2018, mentre que només un 13% les van disminuït. D’aquesta manera, l’ocupació ha generat un saldo positiu del 34%, una xifra nou punts per sobre de la que es va enregistrar el 2017. Així doncs, segons l’enquesta de PIMEC, les pimes industrials han augmentat les seves plantilles un 2,6%. Quant a la inversió de les empreses, dues terceres parts de les pimes industrials han efectuat inversions. I d’aquestes, dues terceres parts han invertit més que al 2017. Aquesta dada, conjuntament amb el fet que el primer objectiu de la inversió és augmentar la capacitat productiva, mostra una confiança notable en el futur per part de l’empresariat. 

Millors resultats que el 2017 i optimisme en les previsions 

Els resultats de l’any 2018 per a les pimes industrials han estat globalment millors que els del 2017. El 43% del sector ha enregistrat millors resultats, mentre que el 33% els ha mantingut respecte a l’any passat i un 24% els ha empitjorat. El saldo entre millors i pitjors resultats (19%) és inferior al del 2017, any en què es va xifrar en el 26%. Les perspectives en relació a la seva activitat global també són optimistes: un 58% de les pimes creuen que aquesta augmentarà, mentre que només un 7% creuen que disminuirà.  

D’altra banda, un 81% del sector no ha notat la desacceleració en cap cas, davant d’un 19% que sí que ho ha fet. 

  

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

“Volem construir un mercat de treball de qualitat, amb una ocupació digna i empreses competitives”

Next Story

Josep González: “És un gran honor rebre la Creu de Sant Jordi per haver ajudat a enfortir el teixit de pimes i autònoms de Catalunya”

Latest from Competitivitat