La teva cultura empresarial està en línia amb la transformació digital?

cultura empresarial
cultura empresarial

Que una de les nostres 5 seccions al blog estigui dedicada a la transformació digital no és banal, i sota aquest títol trobaràs diversos articles on, directament o indirectament, es parla de la cultura empresarial.

Cultura empresarial que resulta el pilar fonamental on s’ha de sostenir la transformació digital. I que, molt sovint, requereix precisament un canvi en la cultura d’empresa. Però,

QUÈ ÉS LA CULTURA EMPRESARIAL?

Segons E. Shein, s’entén per cultura empresarial el:

“Conjunt de normes i valors que adopta una empresa i que creen les pautes de comportament en les seves relacions tant externes (adaptació) com internes (integració)”.

Davant el fenomen de la transformació digital, les normes i valors de la societat i, per tant, les pautes de comportament de les persones, com nosaltres, individus consumidors, a més d’empresaris, també estan canviant.

La cultura digital implica una nova manera de relacionar-nos, de comportar-nos o de pensar. Adaptar-nos a aquesta nova cultura social, i integrar-la al nostre negoci, a la nostra cultura empresarial, resulta no només necessari, sinó una qüestió de supervivència.

ELEMENTS DE LA CULTURA

  • La manera de pensar i fer a l’empresa configura els elements de la nostra cultura. Hi ha els ELEMENTS SIMBÒLICS; els percebem i s’identifiquen en un llenguatge determinat, uns valors, coneixement, mites o rituals. Llenguatge més o menys formal, valors més o menys tradicionals, rituals de comportament en arribar, en marxar, per exemple.
  • En l’ÀMBIT INSTRUMENTAL, l’estructura organitzativa i la política de recursos humans són igualment elements de la cultura. Si el negoci s’organitza per capes o estructures més flexibles o horitzontals; si existeix un sistema d’objectius, o si es treballa sota una rutina horària o per objectius. Com es reté el talent, o si es fa formació contínua.
  • L’altre conjunt d’elements de la cultura seria el SISTEMA PSICOSOCIAL, els comportaments més humans com el lideratge formal i informal, les influències, la presa de decisions, o com es gestiona el conflicte: es deixa fer perquè se solucioni sol, o ens hi enfrontem i ho erradiquem a la primera?
cultura empresarial
Handy, C. Understanding organizations. 4th Ed.London: PenguinBooks, 2007

PER QUÈ LA CULTURA EMPRESARIAL ÉS VITAL PER AFRONTAR LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL?

La digitalització implica certs aspectes i canvis socials que, fins fa ben poc, no hauríem imaginat. Vivim moments d’hiperinformació; tot és molt més transparent, sabut, i els usuaris ens tornem, per tant, més exigents i, segurament, més crítics.

Tot és més ràpid i accessible, també. Si com a persona empresària tinc un dubte fiscal, no estaré disposat a esperar 48 hores que el meu gestor o assessor empresarial trobi temps a contestar-me. I si no tinc temps de passar per l’oficina bancària, no m’agradarà que aquesta entitat no em doni opció a solucionar les gestions telemàticament, o per algun altre canal.

L’automatització fa difícil diferenciar els serveis i productes en la seva base, per tant, apreciem i escollim molt més què volem pel servei extra, l’aportació de valor, la personalització i l’experiència que n’obtenim.

La connectivitat ens fa ser molt més conscients del món on vivim. Així doncs, mai s’havia parlat com ara de la sostenibilitat, la igualtat, el debat ètic o la col·laboració.

ON RECAU LA NOVA CULTURA EMPRESARIAL?

Un negoci que es mostri poc solidari amb el món, que no activi polítiques de reducció de paper o substitució de plàstics, potser tindrà més números de perdre un lloc en aquesta nova societat. Com l’empresa que no agilitzi els processos, que mantingui la burocràcia i no aconsegueixi donar una resposta àgil i ràpida a les necessitats dels seus clients.

L’empresa que es mantingui en una estructura en capes verticals independents entre si, poc flexibles, en un ambient poc donar a la flexibilitat, o a la col·laboració, a la creativitat per anar més enllà en el servei i l’experiència global, potser veurà perillar la seva quota de mercat, a curt o a mitjà termini.

I tot això, connectivitat, digitalització, debat ètic, sostenibilitat, transparència, personalització, accessibilitat, aportació de valor, experiència, agilitat, flexibilitat, velocitat, ens ho podem creure, o podem fer veure que ens ho creiem.

Podem canviar coses als negocis pel tal d’adaptar-nos, però si no ens el creiem de debò i no activem un canvi de cultura empresarial, els pegats s’acabaran descobrint. Com ja havíem assenyalat en algun article, es tracta de canviar els models de negoci, i també d’adaptar o canviar la nostra cultura empresarial.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Llei de Contractes del Sector Públic. Un primer balanç

Next Story

Canvi cultural

Latest from Innovació