El paper d’Europa en la igualtat entre dones i homes

El Parlament Europeu ha estat sempre un defensor del principi d’igualtat entre homes i dones , la legislació, la jurisprudència i les modificacions dels Tractats han contribuït a reforçar aquest principi, així com la seva aplicació a la Unió Europea . El principi de la igualtat de retribució entre homes i dones per a un mateix treball queda reflectit en els Tractats des de 1957 (actualment queda contemplat en l’article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE)). [Gview file = “https://www.pimealdia.org/wp-content/uploads/2017/03/FTU_5.10.8.pdf” height = “50px” save = “1”] En aquest sentit la Unió ha adoptat, en general d’acord … Continua llegint El paper d’Europa en la igualtat entre dones i homes