El registre de la jornada laboral; nou repte de les empreses

El passat 12 de maig va entrar en vigor l’obligació continguda al Capítol III del Reial Decret 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, per la qual totes les empreses estan obligades a establir un sistema de registre diari de la jornada laboral.

Aquesta nova regulació pretén implementar a la nostra normativa mesures de lluita contra la precarietat laboral en la jornada laboral, establint un marc jurídic que permet que, tant empreses com persones treballadores, tinguin constància del temps de treball efectiu i de les seves prolongacions, cosa que incideix de manera directa en la conciliació de la vida laboral i familiar, el salari i les cotitzacions dels professionals.

Les empreses han tingut únicament dos mesos per aplicar aquesta mesura des de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei, havent de disposar des del passat 12 de maig dels mitjans suficients per complir amb l’obligació, fet que ha comportat a les empreses un inevitable increment dels costos. En comparació amb les grans companyies, la implantació d’un sistema de registre horari a les micro, petites i mitjanes empreses està suposant una gran inversió d’esforç pedagògic, de temps i de recursos econòmics.

En aquest context, des de PIMEC, com a patronal que representa i defensa els interessos dels autònoms i les pimes de Catalunya, s’ha posat en marxa una plataforma online gratuïta destinada als seus socis, amb l’objectiu de facilitar el correcte compliment d’aquesta mesura. Amb aquesta eina, que és una aplicació tecnològica 100% Cloud, PIMEC dona resposta a les múltiples peticions que des de la publicació de la nova llei els empresaris han fet arribar a la patronal.

És important destacar que durant les diverses jornades i formacions sobre aquesta qüestió celebrades a la seu de PIMEC, des d’Inspecció de Treball i Seguretat Social s’ha traslladat que, amb aquesta mesura, el que es pretén no és proporcionar a l’empresa noves mesures de control sobre la jornada laboral de les persones treballadores, sinó dotar aquestes, així com la pròpia Inspecció de Treball i Seguretat Social, dels elements que permetin detectar i acreditar l’existència d’extralimitacions horàries, així com la falta de pagament i cotització d’aquests excessos.

És per aquest motiu que totes les empreses han de prendre consciència de la importància de l’aplicació rigorosa i correcta d’aquesta mesura, establint els sistemes de registre mitjançant l’autoregulació (negociació i consulta), però complint amb els requisits legalment establerts per dotar-los de validesa.

Conscients de les dificultats que moltes pimes han tingut a l’hora d’implantar un sistema de registre horari per complir la nova llei, PIMEC continuarà ajudant i assessorant les empreses i seguirà plantejant propostes a l’administració pública per tal que la regulació normativa tingui en compte les circumstàncies i característiques pròpies de les micro, petites i mitjanes empreses.

 Guillem Àngeles
Advocat  laboralista de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

La teva empresa enamora els treballadors?

Next Story

Un vestit a mida: els valors d’empresa

Latest from Panorama