/

La gestió de la diversitat a l’empresa

Quan parlem de diversitat fem referència a la presència o representació de diferents perfils de persones en una organització. Aquestes diferències poden ser sociodemogràfiques (edat, procedència, gènere…) o de capital humà (coneixements, habilitats, experiències…). Apreciar les singularitats de les persones que conformen l’empresa és

Més

Impuls per la salut mental

Hem anat enllaçant diverses crisis que han generat incerteses en diferents àmbits, i un dels més colpits en aquest sentit ha estat l’econòmic. L’impacte de les crisis econòmiques sobre les emocions és

Més

eAgora, la primera superapp de l’Administració en xarxa

Martín Garrido és cofundador de l’start-up eAgora, emprenedor social i speaker en xerrades TED. En aquesta entrevista ens parla del compromís de la seva aplicació amb el desplegament de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de com eAgora ha

Més

Aprendre idiomes a la feina com a mesura de team building

Actualment, l’aprenentatge d’idiomes és un element vital en l’àmbit empresarial. En un món globalitzat, les relacions entre empreses de diversos països són cada cop més freqüents, i és per aquest motiu que el coneixement d’idiomes és tan rellevant. Existeixen moltes escoles d’idiomes, però la

Més

La prevenció de riscos en el treball autònom

La prevenció d’accidents laborals és una qüestió clau en l’àmbit del treball, especialment rellevant en el cas del col·lectiu d’autònoms. Aquests professionals han d’integrar la cultura preventiva en la seva activitat diària, amb mesures que promoguin la seguretat i la

Més