Metavers: un nou món paral·lel

Article original de VIA Empresa reproduït amb l’autorització de l’autor. Els metaversos propis han experimentat una gran difusió en els darrers temps

Més

Coneixeu la parentela de la inflació?

Article original de VIA Empresa reproduït amb l’autorització de l’autor. Com tants d’altres, el terme inflació ens ha arribat per via de l’anglès inflation, i

Més