Metavers: un nou món paral·lel

Article original de VIA Empresa reproduït amb l’autorització de l’autor. Els metaversos propis han experimentat una gran difusió en els darrers temps

Més