El passat 11 de desembre la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va presentar al Parlament Europeu un pacte verd per Europa: The European Green Deal, Comunicació de la Comissió Europea COM (2019) 640. Aquest pacte preveu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la UE en un 55% fins el 2030, respecte el 1990, i assolir les zero emissions l’any 2050. Arran d’aquesta comunicació, la Comissió Europea endegarà un seguit de modificacions legals que afectaran nombroses directives europees, amb impacte a mig termini sobre les empreses.

Les negociacions polítiques han estat complexes amb alguns països com Polònia, molt dependents del carbó i que segurament tindran una pròrroga en l’aplicació dels mesures. El Pacte es pot resumir en els següents 10 punts:

1- El març del 2020, la Comissió presentarà la primera “Llei Climàtica” a nivell europeu, que inclourà l’objectiu de les zero emissions pel 2050. La proposta contemplarà nous objectius anuals d’emissions pels estats membres i una reforma del Sistema de Comerç d’Emissions (ETS) per afegir-hi nous sectors.

2- Es revisarà la Directiva sobre Fiscalitat de l’Energia (Directiva 2003/93/CE) per tal d’ampliar els impostos sobre fonts d’energia contaminants.

3- Es crearà un mecanisme per gravar a les fronteres europees les importacions intensives en gasos contaminants, evitant així que aquesta producció simplement es deslocalitzi fora de la UE.

4- Es demanarà als estats membres que revisin els seus plans nacionals energètics i climàtics per tal d’afavorir les energies renovables, millorar l’eficiència energètica dels edificis i ampliar la cooperació i les infraestructures transfrontereres.

5- La Comissió presentarà cap al març del 2020 una Estratègia Industrial Europea per a potenciar l’economia circular i els productes sostenibles, centrada sobretot en sectors com els tèxtils, la construcció, l’electrònica i els plàstics:

  • En els plàstics, la Comissió vetllarà per a l’eliminació dels micro-plàstics i per aconseguir que el 2030 tot l’embalatge de la UE sigui reciclat o reutilitzat.
  • La Comissió impulsarà tecnologies netes essencials, com les bateries elèctriques i les piles d’hidrogen, alhora que fomentarà el reciclatge electrònic.
  • Es demanarà que els estats membres apliquin programes de rehabilitació d’edificis per a fer-los més eficients i es revisarà el Reglament sobre Materials de Construcció (Reglament 305/2011) per afavorir els productes més sostenibles.

6- S’impulsarà el transport dins la UE per mitjans més sostenibles, sobretot el ferrocarril i la navegació fluvial i marítima, amb una modificació de la Directiva del Transport Combinat (Directiva 92/106/CE) per afavorir el transport multimodal sostenible. També es preveuen canvis en la regulació dels vehicles, dels ports i de l’Eurovinyeta.

7- Al primer semestre del 2020 es presentarà l’estratègia “Del camp a la taula” (Farm to fork) per afavorir el consum d’aliments de proximitat, establint alhora controls més estrictes als productes alimentaris importats que no compleixen els criteris mediambientals.

8- Es reformarà la Política Agrària Comuna (PAC) per a garantir que el 40% del seu pressupost del 2021-27 es destini a combatre el canvi climàtic al camp.

9- Els ambiciosos objectius de la Comissió exigiran una inversió total d’uns 260.000 milions d’euros fins el 2030, la qual cosa obligarà a crear nous instruments financers per a recolzar la transició ecològica i també a orientar cap aquests objectius bona part dels instruments actuals:

  • Es presentarà un Pla per a Inversions Sostenibles durant el 2020, que podria incloure un nou Fons de Sostenibilitat europeu per a finançar aquestes inversions.
  • El 30% dels recursos del Programa Invest EU (antic Pla Juncker) s’hauran de destinar a lluitar contra el canvi climàtic.
  • Almenys el 25% de tots els recursos del Pressupost de la UE hauran d’orientar-se a la sostenibilitat el 2021-27.
  • Abans de finals del 2020, es completarà la Regulació sobre Finances Sostenibles i la Classificació d’Activitats Sostenibles, que marcaran a inversors i prestamistes públics i privats quins són els sectors més sostenibles i, per tant, prioritaris per a rebre recursos financers als propers anys.

10- La UE vol esdevenir un exemple i liderar la lluita contra el canvi climàtic a nivell mundial. Per això, inclourà compromisos mediambientals en tots els futurs acords comercials i d’associació que signi.

Algunes de les mesures proposades per la Comissió Europea coincideixen amb les expressades per PIMEC en els seus estudi sobre el Canvi Climàtic a Catalunya:

Des de la Delegació de PIMEC a Brussel·les seguirem de prop l’evolució del Pacte Verd i el seu desplegament en forma de regulació, estratègies i plans específics.

Per a més informació: europa@pimec.org