/

Els 10 punts del “Pacte Verd” per convertir Europa en el primer continent sense emissions contaminants

El passat 11 de desembre la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va presentar al Parlament Europeu un pacte verd per Europa: The European Green Deal, Comunicació de la Comissió Europea COM (2019) 640. Aquest pacte preveu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la UE en un 55% fins el 2030, respecte el 1990, i assolir les zero emissions l’any 2050. Arran d’aquesta comunicació, la Comissió Europea endegarà un seguit de modificacions legals que afectaran nombroses directives europees, amb impacte a mig termini sobre les empreses.

Les negociacions polítiques han estat complexes amb alguns països com Polònia, molt dependents del carbó i que segurament tindran una pròrroga en l’aplicació dels mesures. El Pacte es pot resumir en els següents 10 punts:

1- El març del 2020, la Comissió presentarà la primera “Llei Climàtica” a nivell europeu, que inclourà l’objectiu de les zero emissions pel 2050. La proposta contemplarà nous objectius anuals d’emissions pels estats membres i una reforma del Sistema de Comerç d’Emissions (ETS) per afegir-hi nous sectors.

2- Es revisarà la Directiva sobre Fiscalitat de l’Energia (Directiva 2003/93/CE) per tal d’ampliar els impostos sobre fonts d’energia contaminants.

3- Es crearà un mecanisme per gravar a les fronteres europees les importacions intensives en gasos contaminants, evitant així que aquesta producció simplement es deslocalitzi fora de la UE.

4- Es demanarà als estats membres que revisin els seus plans nacionals energètics i climàtics per tal d’afavorir les energies renovables, millorar l’eficiència energètica dels edificis i ampliar la cooperació i les infraestructures transfrontereres.

5- La Comissió presentarà cap al març del 2020 una Estratègia Industrial Europea per a potenciar l’economia circular i els productes sostenibles, centrada sobretot en sectors com els tèxtils, la construcció, l’electrònica i els plàstics:

  • En els plàstics, la Comissió vetllarà per a l’eliminació dels micro-plàstics i per aconseguir que el 2030 tot l’embalatge de la UE sigui reciclat o reutilitzat.
  • La Comissió impulsarà tecnologies netes essencials, com les bateries elèctriques i les piles d’hidrogen, alhora que fomentarà el reciclatge electrònic.
  • Es demanarà que els estats membres apliquin programes de rehabilitació d’edificis per a fer-los més eficients i es revisarà el Reglament sobre Materials de Construcció (Reglament 305/2011) per afavorir els productes més sostenibles.

6- S’impulsarà el transport dins la UE per mitjans més sostenibles, sobretot el ferrocarril i la navegació fluvial i marítima, amb una modificació de la Directiva del Transport Combinat (Directiva 92/106/CE) per afavorir el transport multimodal sostenible. També es preveuen canvis en la regulació dels vehicles, dels ports i de l’Eurovinyeta.

7- Al primer semestre del 2020 es presentarà l’estratègia “Del camp a la taula” (Farm to fork) per afavorir el consum d’aliments de proximitat, establint alhora controls més estrictes als productes alimentaris importats que no compleixen els criteris mediambientals.

8- Es reformarà la Política Agrària Comuna (PAC) per a garantir que el 40% del seu pressupost del 2021-27 es destini a combatre el canvi climàtic al camp.

9- Els ambiciosos objectius de la Comissió exigiran una inversió total d’uns 260.000 milions d’euros fins el 2030, la qual cosa obligarà a crear nous instruments financers per a recolzar la transició ecològica i també a orientar cap aquests objectius bona part dels instruments actuals:

  • Es presentarà un Pla per a Inversions Sostenibles durant el 2020, que podria incloure un nou Fons de Sostenibilitat europeu per a finançar aquestes inversions.
  • El 30% dels recursos del Programa Invest EU (antic Pla Juncker) s’hauran de destinar a lluitar contra el canvi climàtic.
  • Almenys el 25% de tots els recursos del Pressupost de la UE hauran d’orientar-se a la sostenibilitat el 2021-27.
  • Abans de finals del 2020, es completarà la Regulació sobre Finances Sostenibles i la Classificació d’Activitats Sostenibles, que marcaran a inversors i prestamistes públics i privats quins són els sectors més sostenibles i, per tant, prioritaris per a rebre recursos financers als propers anys.

10- La UE vol esdevenir un exemple i liderar la lluita contra el canvi climàtic a nivell mundial. Per això, inclourà compromisos mediambientals en tots els futurs acords comercials i d’associació que signi.

Algunes de les mesures proposades per la Comissió Europea coincideixen amb les expressades per PIMEC en els seus estudi sobre el Canvi Climàtic a Catalunya:

Des de la Delegació de PIMEC a Brussel·les seguirem de prop l’evolució del Pacte Verd i el seu desplegament en forma de regulació, estratègies i plans específics.

Per a més informació: europa@pimec.org

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Manel J. Ferré: “S’ha de començar a treballar en una col·laboració publicoprivada al sector sanitari amb transparència i ètica”

Next Story

La mediació com a via de solució extrajudicial de conflictes laborals

Latest from Consells empresarials