Avançant cap a un model de Formació Professional òptim

Els models d’aprenentatge en l’entorn de l’empresa com la Formació Professional Dual són estratègics per avançar en la bretxa del talent a Catalunya, caracteritzada per un desajust entre l’oferta formativa i la demanda del mercat de treball i de les empreses.

Tanmateix l’impuls de l’FP Dual passa necessàriament per incrementar la participació de les pimes, que si bé ha anat creixent des de la seva implementació, actualment encara és molt residual, no arriba al 20% del total d’empreses participants. Aquesta baixa participació s’explica, entre d’altres, pel desconeixement del seu funcionament o l’adaptació del contracte de formació i aprenentatge a la dual, tenint en compte els diferents col·lectius, o la manca de recursos a les empreses que per la seva dimensió requereixen de major suport per a les funcions que implica la tutoria d’empresa.

Per això, l’Avantprojecte de Llei de la Formació Professional ha de preveure els instruments i mecanismes de suport que permetin l’objectiu que pretén que el 100% de la formació passi a ser en modalitat dual. En aquest sentit, s’ha de fer realitat la tutoria mancomunada, com a estructura de suport a un grup de petites empreses, i el reconeixement del paper formatiu de l’empresa, a través de mesures que s’han d’analitzar com incentius i ajuts a la formació.

Les dades sobre l’ocupació juvenil i l’atur en general demostren la seva correlació amb el nostre sistema formatiu perquè existeix una relació directa entre el nivell de qualificació i la inserció al mercat de treball.

L’avantprojecte és un primer pas per a una millor Formació Professional, però ha de situar  l’empresa a l’origen i destí del sistema, atenent la seva dimensió, i a la persona al centre, amb un model d’orientació integrat i adaptat als diferents col·lectius.

En definitiva, cal una Formació Professional flexible que s’adapti a les demandes reals de les empreses i que doni resposta a la necessitat dels perfils emergents, dotant dels recursos necessaris a les pimes, per fer-les partícips dels models d’aprenentatge dual, per afavorir el desenvolupament de les competències que només poden activar-se en l’entorn del treball.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les grans marques, el bar de Twitter i la llengua

Next Story

El Reglament europeu 2019/1020 afectarà les importacions des de fora de la UE

Latest from Panorama