El Marroc, una regió estratègica per a les empreses catalanes

El Marroc i Catalunya mantenen unes excel·lents relacions gràcies a la proximitat geogràfica i a l’existència d’acords comercials favorables. El país nord-africà destaca per ser el tercer país de destinació de les exportacions catalanes amb més de 1.600 empreses que hi exporten regularment. Els principals sectors per volum d’importacions d’origen català l’any 2022 van ser aparells i material elèctric, oli de soja i plàstics.

Considerat també com la porta d’entrada al continent africà, el Marroc ha experimentat una modernització i democratització significativa a l’última dècada, desenvolupant en els sectors agrícoles i industrials estratègies i plans per a la transformació del país per tal d’adaptar-se a les exigències del seu principal soci comercial, Europa. Això el converteix en un dels països del continent amb més oportunitats de negoci en els pròxims anys per als sectors de l’agroindústria, químic (plàstics), automoció i tèxtil entre d’altres.

  •  Agroalimentació: La indústria agroalimentària representa al voltant del 8% del PIB nacional i el 35% del PIB industrial. El canvi dels gustos dels marroquins cap a productes occidentals i el desenvolupament del sector ofereixen oportunitats en un mercat poc explorat.
  • Agricultura: L’agricultura aporta entre el 13% i el 15% del PIB i dona treball al voltant del 40% de la població activa. La modernització del sector agrícola ha generat una creixent demanda de maquinària i productes agrícoles, com llavors i fertilitzants.
  • Automoció: La indústria automotriu ha experimentat un creixement notable i actualment és el primer sector exportador, mentre que el país s’ha convertit en el principal fabricant del continent.
  • Energies renovables: El país destaca com a referent mundial en el sector de les energies renovables. Com a part de les seves fites a curt termini, el Marroc té com a objectiu cobrir el 50% de les seves necessitats energètiques amb recursos renovables per al 2030.
  • Pesca: La indústria pesquera té un paper fonamental i exporta al voltant del 85% de la seva producció local. Algunes de les oportunitats del sector es troben en l’adquisició de tecnologia i equipament, com sistemes de processament i conservació de peix.
  • Farmacèutic i dispositius mèdics: Compta amb una indústria farmacèutica establerta que produeix una àmplia gamma de medicaments per a diversos tractaments mèdics. Tot i que es produeixen localment, el país també importa una gran varietat de medicaments.
  • Tèxtils i pell: El sector tèxtil és una font significativa d’ocupació, amb més de 1.200 empreses a la indústria i representant el 12% de les exportacions del país. Tot i la producció local de tèxtils, el país importa algunes matèries primeres, com fils, teixits, tints.
  • Infraestructura i construcció: El sector d’infraestructura i construcció està en creixement i el govern ha fet inversions rellevants en diversos projectes al país, generant un volum de negoci molt positiu per al sector.
  • Plàstic: El sector del plàstic és determinant per la seva economia en creixement del país. Disposa d’unes 650 empreses aproximadament i genera més de 75.000 llocs de treball directes.

PIMEC recomana dirigir-vos al país amb una gamma de productes i serveis innovadors d’alt valor afegit per tal d’aconseguir una proposta de valor ben diferenciada respecte a la competència, així com donar un cop d’ull a les fires que tindran lloc el pròxim 2024.

El Departament Internacional de PIMEC treballa per assessorar les pimes. Per a més informació:
Marc Collado – mcollado@pimec.org

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Les mipimes davant l’oportunitat de la Intel·ligència Artificial

Next Story

Com afecten les pimes els canvis en la regulació energètica?

Latest from Panorama