Com afecten les pimes els canvis en la regulació energètica?

Com és habitual, al mes de desembre la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el Ministeri de Transició Ecològica i la mateixa Presidència del Govern d’Espanya publiquen la regulació que afecta una gran part del sector energètic.

El RDL 8/2023, de 27 de desembre, acompanyat d’una sèrie de decrets i resolucions circulars de la CNMC, ha introduït canvis, basats en una estabilització del cost energètic de l’últim any, que poden apuntar-ne una tendència a l’alça.

Des de PIMEC manifestem la nostra preocupació al respecte, ja que aquesta estabilització de preus no n’ha significat una reducció. Per a la gran majoria de les pimes els preus energètics s’han doblat i aquesta situació encara no s’ha pogut integrar a les seves despeses.

Tornar a repercutir l’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica (IVPEE), l’increment de l’IVA o de l’IEE, no afavoreix el manteniment d’uns preus energètics finals assumibles per a les pimes. Així mateix, a causa de la situació de creixent inestabilitat geopolítica unida a la sequera persistent, no podem dir que no és el millor moment per prorrogar el “mecanisme d’ajust del gas” o “excepcionalitat Ibèrica”.

Seria convenient prendre decisions respecte a les plantes de cogeneració o a l’avenç en la regulació de les comunitats solars i energètiques, entre altres qüestions. En conclusió, necessitem una política energètica clara, basada en l’energia renovable, definida, més descentralitzada i resolutiva.

La bona notícia és que la generació renovable segueix creixent, amb valors que ja arriben al 50% al Sistema Ibèric, i ja és la principal font energètica amb recursos propis, sostenibles i de garantia de preus assumibles a llarg termini.

Atenent a aquests canvis comentats, analitzem a continuació els elements a tenir en compte en relació amb el consum energètic de les pimes:

  • Validar les condicions de contractació de gas natural i electricitat, analitzant els preus contractats i preveient possibles canvis de condicions o de comercialitzadora, que en molts casos poden facilitar una reducció del preu base.
  • Adequar potències contractades i cabals, tant en electricitat com en gas.
  • Potenciar l’autoconsum energètic com una manera de reduir els costos energètics.
  • Plantejar la incorporació d’energies renovables, com la fotovoltaica, biomassa i la possible vinculació a comunitats energètiques i solars, molt especialment en polígons industrials.
  • Realitzar diagnosis energètiques per quantificar l’eficiència energètica, sobretot pel que fa a la generació tèrmica, tant en processos industrials com comercials (ACS-Climatització).
  • Implementar sistemes de monitoratge energètic per tal d’aplicar un sistema de gestió energètica en fases posteriors.

I una darrera recomanació: acudir a enginyeries, instal·ladors i consultors qualificats, amb solvència tècnica i qualificació professional provada. Malauradament, en aquests moments hi ha ofertes de “productes espectaculars”, amb estalvis “garantits” del 50% i tecnologies dubtoses.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

El Marroc, una regió estratègica per a les empreses catalanes

Next Story

“El material més sostenible és el que ja existeix”

Latest from Consells empresarials