Elisabet Bach: “Volem una reforma del RETA que equipari els drets de les persones autònomes a la resta de treballadors i treballadores”

Elisabet Bach és presidenta d’Autònoms PIMEC. Economista de professió, també desenvolupa la seva tasca professional en l’àmbit de la consultoria, la formació i la divulgació en l’estratègia i la gestió econòmica per al creixement i la consolidació de persones autònomes i microempreses. A més, és professora col·laboradora de l’àrea d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

E. Bach: A PIMEC estem actius en molts fronts i, des que exerceixo de presidenta d’Autònoms PIMEC, puc valorar aquesta etapa com a positiva, intensa i d’aprenentatge. Després de les darreres eleccions de la patronal, vam crear una nova Junta Executiva de PIMEC Autònoms per treballar en proactiu en suport del col·lectiu, els serveis…, però també en reactiu amb els canvis normatius i altres temes que afecten les persones autònomes.

Sobre aquesta nova etapa d’Autònoms PIMEC, alguna fita de la qual estigui orgullosa?
E. Bach: A nivell intern estic orgullosa de la cohesió de la Junta Directiva d’Autònoms PIMEC. Entre tots fem aportacions des de la diversitat dels sectors i dels territoris. A nivell extern vull posar en valor que ens hem posat al mapa, ja que fa temps que es tenen molt en compte les reclamacions i la veu d’Autònoms PIMEC com a referent del col·lectiu.

Parlant del col·lectiu… Quina visió social creu que té?
E. Bach: Quan dius que ets autònom o autònoma, molta gent està a punt de respondre: “ho sento”. Treballar pel teu compte sembla no tenir prestigi. Assumim un risc de prestigi i de patrimoni i creem llocs de treball i riquesa… Crec que això no està valorat. Prestem múltiples serveis i estem darrere de molts productes arreu del territori. Per visualitzar-lo ens ho hem de creure nosaltres, en primer lloc, i –després– explicar-ho a la societat.
Les reformes han d’afavorir la figura de l’autònom i per això és important posar-la en valor, tenint en compte la seva aportació a l’activitat econòmic, social i territorial.

Reformes com, per exemple, la del RETA?
E. Bach: Autònoms PIMEC valorem positivament que el ple del Congrés hagi convalidat la reforma dels autònoms com a projecte de llei perquè permetrà introduir millores per al col·lectiu. En aquest sentit, enviarem esmenes als diferents grups parlamentaris per millorar, entre altres qüestions, el tractament dels supòsits dels autònoms societaris i fer un pas endavant en la protecció del col·lectiu, especialment revisar els condicionants perquè l’accés a aquesta protecció s’adapti millor a les necessitats de l’autònom.

S’ha de resoldre la situació sobre la cotització dels beneficis a les societats mercantils per part dels socis treballadors que genera un problema de desigualtat envers el soci capitalista.

És necessari introduir millores en la flexibilitat de trams de cotització i que es garanteixi que es podrà mantenir la cotització si així ho decideix la persona autònoma. En aquest sentit, caldrà avaluar l’impacte real que tindran els imports de quotes sobre cada tram, tant al llarg del període transitori com a mitjà i llarg termini, especialment en termes de rendiment net i autonòmina, de manera que no es cotitzi sobre el fons de competitivitat i altres rendiments que no estan vinculats als ingressos laborals. Pel que fa a la regularització de les quotes, Autònoms PIMEC denunciem que el retorn es produeix a molt llarg termini i, per tant, demanem una millora en aquesta qüestió.

També caldrà millorar els procediments administratius, i especialment, la coordinació interadministrativa, entre l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social previstos a la nova norma, per garantir que el sistema és senzill, àgil, però també, que no van en contra de la viabilitat de les persones autònomes, en el sentit que les regularitzacions de quotes que es produiran no es demorin generant deutes o crèdits per a elles.

Amb tot, insisteixo que cal un profund debat socioeconòmic amb l’objectiu de fer valdre la figura de la persona autònoma i, en conseqüència, que les polítiques socials, fiscals, entre altres, vagin encaminades a afavorir el desenvolupament de l’activitat del col·lectiu.

I la reforma laboral?
E. Bach: És un tema complex; d’una banda, pot afectar les microempreses, amb personal contractat, i, de l’altra, el creixement. Quan afecta les microempreses és una problemàtica general de les pimes, ja que els contractes han de ser fixos o fixos discontinus, quan necessàriament no hi ha estabilitat en el flux de demanda.

És una reforma pensada per a la gran empresa i molt mal adaptada a la microempresa. Quan una activitat està en creixement, s’ha d’incorporar personal nou, però mai saps com anirà i si es podrà fer front a aquesta contractació. En aquest sentit, han posat més barreres per la rigidesa d’aquesta normativa.

Una altra barrera de les persones autònomes és la pujada dels costos empresarials, oi?
E. Bach: Malament, ens afecta a gairebé tot el col·lectiu: flequers, taxistes, sector logístic i un llarg etcètera. No sempre es pot repercutir al preu que paga la clientela i moltes vegades es tradueix en una menor renda. La inflació també es trasllada als costos dels lloguers, assegurances i altres serveis. Tot plegat fa molt difícil que la persona autònoma pugui viure de la seva activitat, i posa en risc molts negocis després dels efectes de la pandèmia i davant el retorn dels préstecs ICO.

En aquest sentit, què en pensa de la jubilació del col·lectiu?
E. Bach: Ens preocupa aquest tema, ja que constatem que podem tenir un col·lectiu molt precaritzat quan s’apropa l’edat de jubilació, i més tenint en compte que, a Catalunya, només un 20% del col·lectiu té plans de pensions privats. Molts dels ingressos són mínims i s’haurien de complementar amb ajuts. Això fa que molta gent no es pugui jubilar o ho faci en unes condicions injustes. Com ho solucionem? Doncs millorant les condicions tant de la jubilació activa com de la jubilació definitiva.

Parlem ara dels reptes de les persones autònomes…
E. Bach: El repte és sobreviure davant els efectes de la pandèmia i l’augment dels costos empresarials. Cal adaptar els negocis a nous valors de sostenibilitat, igualtat i digitalització. Són grans reptes i tenim deures com a col·lectiu i tots els agents implicats. Hem de visualitzar casos d’èxit, informar i actuar de forma coordinada per tenir els recursos i la capacitat d’incidir en les decisions que ens afecten.

Després, hi ha reptes més concrets com la manca de perfils professionals. És una constant que ens anem trobant en sectors com la restauració o l’audiovisual. Per posar un exemple, calen 80.00 persones a Catalunya al sector d’instal·ladors.

Per fer front a aquests reptes, crec que arribaran els fons europeus a les persones autònomes…
E. Bach: Haurien d’arribar perquè el col·lectiu d’autònoms és molt ampli dins del conjunt de les empreses. Si parlem de persona física, som el 53% de les empreses de Catalunya i, amb les microempreses, som el 96%. O aquests fons ens arriben o no arribaran a gairebé cap empresa, més quan la finalitat és reactivar l’economia. Poden arribar de forma directa i indirecta i seria bo que arribin d’ambdues formes. Els autònoms no ens podem quedar fora; el moment de transformar-se és ara.

En clau personal
• Un consell: perseverar
• Un llibre: La bona sort, d’Àlex Rovira i Fernando Trias.
• Un record especial: el primer cap de setmana llarg en família (el meu home també és autònom)
• Un acudit sobre el col·lectiu: no m’agraden, m’entristeixen
• Un referent: No tinc una persona de referent. Em fixo en comportaments que m’agraden de persones del meu voltant per tal que m’inspirin.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Salut mental a les empreses

Next Story

El crèdit públic en la nova Llei Concursal en l’àmbit de la segona oportunitat

Latest from Panorama