Els 10 passos imprescindibles per poder crear una pime

Emprendre no és una acció senzilla al nostre país, i es que més de la meitat de les pimes no supera els primers cinc anys de vida, segons un estudi d’Eurostat amb dades analitzades entre els anys 2014 i 2019. Per això, des de PIMEC seguirem reclamant a l’Administració Pública mesures que permetin agilitzar, facilitar i desburocratitzar la creació d’empreses en benefici de l’emprenedoria i del talent.

Tanmateix, també són moltes les empreses que es creen i són exitoses; i des de finals de l’any passat, normatives com la Ley Crea y Crece han permès millorar l’emprenedoria, tot facilitant alguns aspectes a l’hora de poder crear una nova empresa. D’altra banda, la Llei d’Startups permet tenir bonificada la quota de persona autònoma durant els tres primers anys d’activitat, en el cas que es vulgui treballar per compte aliè i compaginar aquesta tasca amb l’emprenedoria.

Actualment, entre l’activitat que comporta la creació d’un nou negoci, existeixen algunes accions imprescindibles que exposem a continuació.

  1. En primer lloc, cal tenir clar quin tipus d’empresa volem donar d’alta i amb quina forma jurídica (S.A. O S.L.).
  2. En segon lloc, és necessari registrar el nom escollir per a l’empresa al Registre Mercantil Central, comprovant prèviament que aquest nom no està repetit.
  3. En tercer lloc, convé fer la redacció dels estatuts. El document que conté les normes que determinen el funcionament corporatiu, tot regulant els aspectes bàsics de l’empresa, els drets dels socis i les relacions amb terceres persones.
  4. També es necessita aconseguir el Número d’Identificació Fiscal (NIF) a través d’una notaria o del Model 036 de l’Agència Tributària, si es fa per compte propi, per poder començar la nostra activitat empresarial.
  5. A continuació, cal inscriure’s al Registre Mercantil per obtenir la capacitat jurídica que ens permetrà desenvolupar la nostra activitat econòmica, reconeixent-nos davant els proveïdors, els bancs, els inversors, etc.
  6. També, el nou empresari o empresària ha de donar-se d’alta de l’activitat a AEAT indicant l’epígraf de l’Activitat (IAE).
  7. Serà obligatori que la Societat sigui titular d’un compte bancari.
  8. És molt important tramitar el Certificat Digital, emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ja que facilita totes aquelles gestions que ja es poden fer de manera telemàtica a través d’internet.
  9. S’ha de donar d’alta a la Seguretat Social a totes aquelles persones contractades que formin part de l’empresa.
  10. Finalment, és molt rellevant protegir la teva marca o nom comercial amb la tramitació davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Qui té por d’un web d’empresa en català?

Next Story

Trobar feina després dels 50

Latest from Consells empresarials