Ingrés mínim vital; una alternativa pels autònoms?

El Reial Decret-Llei 20/2020, de 29 de maig, estableix l’Ingrés Mínim Vital, una eina de política social de la qual ja disposen la majoria de països europeus.

Tot i que molts detalls d’aquest ajut encara s’hauran de concretar a través d’un proper reglament, en aquest article analitzem els punts més destacats amb l’objectiu que els autònoms puguin determinar si es poden acollir o no a aquesta mesura.

L’ingrés mínim s’aplica a persones residents legalment a territori espanyol que de mitjana mensual durant l’exercici anterior de 2019 no superin els 451,50 €.

  1. Per tant, les persones que hagin patit davallades significatives en els seus ingressos durant el 2020 no s’hi podran acollir, en principi, fins al 2021.
  2. No s’hi poden acollir tampoc les persones que disposin d’un determinat patrimoni, que inclou l’habitatge, comptes corrents, plans de pensions, actius financers, etc.
  3. Per una persona sola, el patrimoni màxim s’estableix en 16.614 €. Per una família amb dos adults i dos menors, el valor màxim del patrimoni seria de 40.950,80 €.
  4. No es permet cobrar l’ingrés mínim vital si un membre de la unitat de convivència (familiar) actua com a administrador d’una societat mercantil.
  5. Es permetrà compaginar l’ingrés mínim vital amb ingressos per compte propi i aliè fins a uns màxims que es fixaran en el proper reglament. També són compatibles altres ajuts finalistes com beques menjador o d’estudis, així com la renda mínima garantida a Catalunya.
  6. L’ingrés mínim vital serà de 461,50 euros al mes, equivalent a l’import de la pensió no contributiva pel 2020. Hi haurà uns augments en funció dels membres de la unitat de convivència (familiar). Per exemple, una unitat amb dos adults i dos menors podria cobrar 876,85 €/mes.
  7. Les sol·licituds de prestació es podran presentar a la Seguretat Social a partir del 15 de juny, però encara caldrà veure com hi col·laboraran els ajuntaments i comunitats autònomes.
  8. Els pagaments seran mensuals, encara que les primeres sol·licituds cobriran el període des de l’1 de juny de manera retroactiva.

Enllaç al simulador que ha habilitat la Seguretat Social: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Igualtat a les empreses en temps de Covid-19

Next Story

Per què és necessari adaptar les assegurances al nou context provocat pel coronavirus

Latest from Panorama