La crisi global provocada pel coronavirus ha suposat un canvi d’hàbits que afecta tots els aspectes de la vida, però com ha afectat als nostres riscos?

Amb l’arribada de la Covid-19 hem pres consciència de la fragilitat del que consideràvem la nostra vida quotidiana, una realitat que vivíem com a estable i permanent. Aquesta crisi ha suposat un punt d’inflexió en la nostra societat i forma de vida, tant en la forma de treballar com de relacionar-nos, de conviure, de satisfer necessitats o d’afrontar el futur.

Adaptar-se a aquests nous temps i prendre mesures de cara al futur és responsabilitat de tots. El sector assegurador, pel seu propi ADN de protecció i gestió de riscos, ha reaccionat amb agilitat davant aquesta “nova realitat” i ha donat resposta a les demandes dels clients amb ajudes econòmiques, carències, incrementant les proteccions i adaptant-se tecnològicament a la situació per poder mantenir el nivell d’atenció i servei òptim.

Per la seva banda, les empreses han patit un fort impacte econòmic que les ha forçat, en molts casos, a tancar. Altres empreses han hagut de reinventar-se, adaptar els seus serveis i buscar noves fórmules per mantenir la seva activitat econòmica. Hem de tenir present que aquesta nova situació a la qual ens enfrontem a nivell econòmic, empresarial i laboral també ha fet canviar els riscos als quals ens exposem i explica que sigui de vital importància adaptar les assegurances a la conjuntura professional i personal del moment.

Atenent a aquest canvi en els hàbits, des de PIMEC Mediació d’assegurances treballem per  anticipar-nos a les noves circumstàncies i ajudar els nostres clients a fer una nova planificació asseguradora que els proporcioni seguretat i tranquil·litat, en el present i el futur. Posem a la teva disposició el nostre equip d’assessors especialitzats per guiar-te, orientar-te i revisar les teves assegurances de manera personalitzada, gratuïta i sense compromís. Estem preparats per donar un servei òptim de manera telefònica, presencial o a través de videoconferència.