Principals característiques de l’actual assegurança de crèdit

L’assegurança de crèdit en els darrers anys ha anat evolucionant segons les necessitats de finançament de les empreses i, en alguns casos, s’ha convertit en una via de finançament alternatiu clau en el desenvolupament empresarial, que ha ocupat i ocupa un important espai en la diversificació de les fonts de finançament per a les companyies.

La renovació de les bases tradicionals de l’economia, amb la diversificació de mercats com una de les seves principals característiques, ha obligat les empreses espanyoles a mirar a l’exterior, a adaptar-se al canvi i a realitzar un exercici de transformació perquè les organitzacions tinguessin un destacat potencial internacional.

En aquest context, la indústria asseguradora i, en concret, les companyies especialitzades en assegurança de crèdit i gestió del crèdit comercial, han adoptat criteris de flexibilitat i innovació dels seus productes, amb el principal objectiu que aquestes eines facilitin i accelerin el creixement empresarial.

Quan una empresa realitza un exercici d’anàlisi profund i d’avaluació dels riscos comercials concrets als quals s’enfronta, les seves probabilitats d’èxit augmenten exponencialment. Per això, en l’actualitat demanden serveis de consultoria personalitzada en la gestió de crèdits i riscos comercials, amb l’objectiu de poder estimular la seva competitivitat per a impulsar nous projectes amb garanties d’èxit.

Un dels aspectes més destacats de la ‘nova’ assegurança de crèdit és el sistema de seguiment en temps real dels possibles riscos derivats del crèdit de la cartera de clients, un instrument sobre comportaments de pagament de clients per al control dels riscos i per a avançar-se a qualsevol circumstància susceptible de ser un problema o contingència en la presa de decisions.

A l’hora d’avançar en els seus processos comercials i de venda, les empreses multipliquen les seves connexions amb jugadors nacionals i internacionals, la qual cosa fa imprescindible realitzar una valoració de la cartera de deutors. Aquesta valoració ha de cobrir necessitats concretes de cobertura de riscos, controlar l’evolució dels riscos de la cartera de clients i deutors, definir la cobertura final i establir les quantitats a aplicar sobre aquesta cobertura de riscos.

En termes d’exportació, la gestió intel·ligent i eficient del crèdit comercial és un factor imprescindible per a l’èxit, i les assegurances de crèdit són una font estable de garantia davant els innombrables condicionants i riscos dins d’un procés d’internacionalització. Aquests riscos afecten premisses bàsiques de qualsevol projecte empresarial, com el control de costos, entre altres factors de gestió claus.

Igual que la gestió de riscos és una prioritat per a les empreses espanyoles, l’accés i recerca de finançament també s’ha convertit durant els últims anys en una necessitat peremptòria per a iniciar els processos d’expansió, per a exportar i internacionalitzar-se. Per això, ha estat essencial associar l’assegurança de crèdit a accés a finançament i desenvolupar la transversalitat de tots els productes i serveis que componen l’assegurança de crèdit. D’aquesta manera, les empreses espanyoles compten amb un assessorament integral global en qualsevol part del món.

En termes purament tècnics, les assegurances de crèdit a l’exportació gaudeixen d’unes característiques bastant diferents a les d’altres productes oferts, per exemple, per les entitats financeres que presten serveis a la internacionalització. Les eines per a la gestió del crèdit i de finançament alternatiu ajuden les empreses a impulsar la seva estratègia empresarial i estimulen la seva gestió en un entorn globalitzat amb una creixent competitivitat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Per què és necessari adaptar les assegurances al nou context provocat pel coronavirus

Next Story

Registre de jornada i teletreball

Latest from Panorama