“O som sostenibles, o no serem”

Els objectius de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible?han entrat amb força als plans de desenvolupament i de comunicació de les?empreses catalanes, fins al punt que el lema “O som sostenibles, o no serem” ja s’està consolidant en una societat que va integrant a poc a poc els valors que ara dominen l’agenda mundial. Les pimes catalanes  ja estan implementant diverses accions que contribueixen a preservar el medi ambient, adaptades a les seves necessitats i recursos. Entre les accions més sostenibles destaquen: l’eficiència energètica, optimitzant l’ús de l’energia, utilitzant il·luminació eficient, equips energèticament eficients i aïllament adequat, així com l’ús de fonts d’energia renovable com la solar o l’eòlica; la gestió de residus, implantant pràctiques de gestió de residus i optant per materials reciclables o reutilitzables; el transport sostenible, promovent l’ús de transports sostenibles entre els empleats, compartint cotxes o utilitzant vehicles de baixes emissions o elèctrics per a activitats comercials; fomentar compres sostenibles, prioritzant proveïdors que segueixin pràctiques sostenibles i optant per productes reciclats, orgànics o de proximitat; la sensibilització i l’educació, involucrant els empleats i creant una cultura de sostenibilitat dins de l’empresa mitjançant tallers, xerrades o campanyes de sensibilització per educar el personal sobre la importància de ser més sostenibles; o la col·laboració amb altres empreses per aconseguir economies d’escala en pràctiques sostenibles com compartir recursos o implementar projectes conjunts.  

Equip de treballadors en la gestió forestal de la Fundació Integra Pirineus

La col·laboració amb altres empreses és una de les pràctiques sostenibles més comunes que també es du a terme des de la Fundació Integra Pirineus, adherida al Clúster de Bioenergia de Catalunya, soci col·lectiu de PIMEC. Integra Pirineus funciona com un Centre Especial d’Ocupació i una empresa d’inserció laboral que ha guanyat diversos premis pels valors de solidaritat, integració i sostenibilitat que promou. La seva principal tasca és acompanyar persones en situació de vulnerabilitat per a inserir-les en el món laboral derivant candidats a altres empreses, així com a la mateixa Fundació, on ofereixen la gestió forestal sostenible com a via d’ocupació principal. “El cercle es tanca en el moment en què amb el material forestal que s’extreu es genera biomassa per a escalfar les calderes d’hospitals i entitats de la regió, que també opten per implantar un sistema sostenible en la seva gestió integral”, explica Urgell Escribà, directora de la Fundació Integra Pirineus. 

És important que les pimes reconeguin el seu potencial per ser agents de canvi social i treballin de manera activa per fomentar la sostenibilitat, la inclusió i la cohesió social en la seva àrea d’influència. La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és un aspecte rellevant que implica que les empreses han de tenir en compte els impactes socials de les seves operacions. En aquest sentit, en promoure la inserció social, les empreses no només beneficien la comunitat local, sinó que també enforteixen la seva reputació i la seva relació amb els clients. Recentment, moltes empreses amb sensibilitat mediambiental estan invertint els seus recursos a preservar el medi ambient incorporant pràctiques d’RSE en el seu model de negoci, considerant l’impacte social i ambiental de les seves activitats. Això inclou accions com l’adopció de pràctiques sostenibles o el suport a projectes socials, accions que ajuden a construir una imatge positiva de l’empresa i a establir vincles més forts amb la comunitat.  

Davant la situació de sequera actual als pulmons verds catalans, la Fundació Integra Pirineus està duent a terme una tasca de sensibilització en empreses inversores per a obtenir recursos per a la gestió forestal sostenible dels boscos dels Pirineus, on encara queden moltes hectàrees per gestionar per a evitar incendis, tenir cura de la  biodiversitat, ajudar a mantenir i millorar la fixació de CO2 i millorar la retenció de l’aigua, mitjançant una campanya de micromecenatge. Ja són moltes les empreses de la comarca, “tot i que insuficients”, que practiquen l’RSE ajudant en aquesta campanya amb 28 actuacions concretes per salvar els boscos, de manera que la Fundació Integra Pirineus fa una crida a les empreses a exercir la seva RSE “destinant recursos a un projecte real per conservar els nostres boscos, acció per la qual poden obtenir importants desgravacions fiscals”, ha dit la directora de la Fundació.  

Team building de gestió forestal de l’empresa Gabarró organitzat per Boscat amb l’APF de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall

En la mateixa línia treballa Boscat a Catalunya Central, una Federació que agrupa 25 associacions forestals al territori amb l’objectiu d’aprofitar oportunitats per a la gestió forestal conjunta, adherida al Clúster de Bioenergia de Catalunya. Boscat ofereix serveis de dinamització buscant finançament per a crear projectes d’adaptació dels boscos al canvi climàtic i reduir el risc de grans incendis, alhora que donen sortida a la fusta que n’extreuen de 170 municipis, i recentment també han començat a dur a terme programes d’inserció social. El dinamitzador de projectes de la Federació, Joachim Englert, explica que “es van adonar que unir esforços i compartir experiències era el camí per ser sostenibles i per a la millora de la situació d’un sector que ha estat oblidat, abandonat i precaritzat durant molt de temps”.  

Boscat treballa activament teixint projectes compartits entre les associacions forestals, les administracions i les empreses que col·laboren invertint en la gestió del territori amb accions concretes, com la prevenció d’incendis. En aquest sentit, Boscat s’ha sumat com a soci tècnic en l’Àrea Temàtica de Boscos a la plataforma col·lectiva Nactiva, que té com a objectiu la protecció i regeneració del capital natural del territori. Nactiva i Boscat lideren conjuntament el Programa de Gestió Forestal Sostenible dels Boscos Mediterranis, pel qual empreses, propietaris forestals, inversors, centres tecnològics i institucions locals treballen conjuntament per assolir objectius ecològics, socioeconòmics i empresarials. 

La sostenibilitat és un aspecte clau per a les empreses avui en dia i mitjançant la implementació de pràctiques sostenibles i responsables, poden reduir el seu impacte ambiental, millorar el benestar social i obtenir avantatges competitius. Cal prendre consciència que aquest és el camí que beneficia tant l’empresa com el medi ambient i la societat en general. 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Reial Decret sobre la gestió dels residus d’envasos: “Qui contamina, paga”

Next Story

Enginyers davant la crisi climàtica i la transició energètica

Latest from ODS i RSC