Reial Decret sobre la gestió dels residus d’envasos: “Qui contamina, paga”

El RD 1055/2022 fa responsables de la gestió dels residus d’envasos els qui introdueixen en el mercat espanyol un producte envasat

Aquest Reial Decret comporta un canvi molt important en qui té la responsabilitat de gestionar un residu d’envàs.

Fins ara el responsable era el posseïdor final, és a dir, l’empresa que, després d’utilitzar un producte, es quedava amb l’envàs que l’havia contingut i aquest era, per tant, un residu del qual s’havia de desprendre.

A partir del RD 1055/2022, l’obligació de gestionar aquest residu recau en el responsable de la seva introducció en el mercat espanyol, l’anomenat “productor de producte”.

Aquest canvi es fonamenta en el concepte de la “responsabilitat ampliada del productor”, que determina la UE i que bàsicament comporta que aquella persona que introdueix un producte al mercat s’hagi de responsabilitzar de la seva gestió al final de la vida útil del producte.

Ja en coneixem alguns exemples, com els envasos domèstics, els medicaments, els aparells elèctrics i electrònics, els pneumàtics, l’oli de motor, etc.

Pel que fa als envasos, actualment s’aplicava aquest concepte només als domèstics, bàsicament per als envasos de productes alimentaris i begudes que acaben a les nostres llars i que després dipositem en els contenidors de recollida selectiva municipals.

EL RD 1055 estén les obligacions a tot tipus de residus: domèstics, comercials, de servei i industrials.

Els “productors de producte”, que són els envasadors, importadors, adquirents intracomunitaris, distribuïdors titulars de la seva marca i les plataformes de comerç electrònic s’hauran d’organitzar per garantir la correcta gestió dels envasos que contenen els seus productes, un cop siguin residu.

Bàsicament tenen dues obligacions:

  • Inscriure’s en el Registre estatal de productors de producte i declarar la informació dels envasos introduïts en el mercat des de 2021.
  • Garantir la gestió dels envasos a través d’un sistema de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) o a través d’un sistema individual (SIRAP).

És de preveure que l’opció majoritària serà la de l’SCRAP, és a dir, l’associació dels principals productors de producte, que, per categories de producte, s’uniran per donar resposta a les noves obligacions i establir la logística per tal de recollir tots aquests envasos i portar-los a les plantes de tractament.

D’acord amb el principi de “qui contamina, paga”, els costos relatius a la gestió dels residus d’envasos aniran a càrrec dels productors del producte.

L’opció del SIRAP serà aplicable en aquells casos en què el circuit de venda dels productes envasats sigui més fàcilment controlable.

Per la seva banda, els actuals “posseïdors del residu d’envàs” s’hauran d’inscriure en algun dels SCRAPS que es constitueixin. Han d’estar constituïts abans del 31 de desembre de 2024.

Excepcions:

Per als envasadors que introdueixin al mercat menys de 50 tones d’envasos domèstics de serveis, d’envasos comercials o industrials, podrà acordar-se, voluntàriament, que siguin els fabricants o importadors d’aquests envasos els que estiguin obligats a la inscripció de manera única per a tots ells.

Els envasadors que introdueixin al mercat menys de 15 tones d’envasos a l’any proporcionaran la informació de manera simplificada.

Obligacions per al comerç alimentari al detall:

A part de les obligacions esmentades, aquesta norma estableix altres mesures per reduir i prevenir l’ús dels envasos. Entre d’altres, preveu algunes obligacions per al comerç al detall d’alimentació:

  • Presentar a granel aquelles fruites i verdures fresques que es comercialitzin senceres. No s’aplicarà en els lots d’1,5 kg o més, en les varietats protegides o en l’agricultura ecològica.
  • Fomentar la venda a granel d’aliments: els comerços de més de 400 metres quadrats destinaran almenys el 20% de la seva àrea de vendes a oferir productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a granel o mitjançant envasos reutilitzables (a partir de l’1 de juny de 2023).
  • Informar els seus clients, des de l’1 de gener de 2023, dels impactes ambientals i de les obligacions de gestió dels residus dels envasos dels productes que adquireixin, sempre que disposin d’una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior a 300 metres quadrats.

Joan Barfull
Secretari tècnic de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

APC Europe, un model de negoci únic que aposta per la sostenibilitat i la innovació

Next Story

“O som sostenibles, o no serem”

Latest from Panorama