Igualtat a les empreses en temps de Covid-19

En el moment actual de crisi en què ens trobem immersos no hem d’oblidar les obligacions que tenen totes les empreses en matèria d’igualtat, així com el compromís per promoure la igualtat entre homes i dones a totes les organitzacions.

La crisi de la Covid-19 ha fet que les obligacions col·lectives hagin quedat desdibuixades per una implantació quasi immediata del teletreball i les reunions virtuals, però precisament per aquest motiu no hem d’oblidar les obligacions que totes les empreses tenen i que continuen plenament vigents.

El Reial Decret  6/2019, d’1 de març, d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, va introduir importants canvis a les obligacions en matèria d’igualtat.

  • Totes les empreses, independentment de la seva mida, tenen l’obligació de dur un registre de valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials disgregat per sexes i distribuït per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.
  • Un dels canvis més destacats va ser l’exigència d’elaboració de plans d’igualtat per a totes les empreses de més de 50 persones treballadores. Una extensió que no es va activar de manera automàtica, sinó que es va establir un període transitori en funció del nombre de persones treballadores:

    Empreses amb +150 persones treballadores…. 1 any (7.03.20)
    Empreses amb +100 persones treballadores…. 2 anys (7.03.21)
    Empreses amb +50 persones treballadores…. 3 anys (7.03.22)

D’acord amb el que hem exposat, les empreses de més de 150 persones treballadores han de tenir un Pla d’Igualtat aprovat i registrat a partir del dia 7 de març de 2020. L’obligatorietat va entrar en vigor el dia 7 de març del 2020, abans de l’afectació de la COVID-19, per la qual cosa continua vigent.

El Pla d’Igualtat és una de les eines principals d’intervenció per tal d’afrontar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en els diferents àmbits socials, però no exclusivament en l’àmbit del treball i de l’ocupació.

  • Totes les empreses, independentment de la seva mida, estan obligades a tenir un protocol per prevenir i evitar situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions esmentades pot donar lloc a la imposició de sancions per part de l’administració competent.

Per aquesta raó us animem a elaborar o revisar, si escau, les vostres obligacions en matèria d’igualtat amb la finalitat de crear entorns de treball productius, segurs i respectuosos per a totes les persones i combatre qualsevol tipus de discriminació.

PIMEC, a través del Departament Jurídic, us ofereix suport i assessorament tècnic en el procés d’elaboració i implantació de mesures d’igualtat.

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Covid-19: entre reptes i oportunitats per a l’empresa

Next Story

Ingrés mínim vital; una alternativa pels autònoms?

Latest from ODS i RSC