La gestió del temps en l’àmbit laboral

El temps és un recurs limitat i s’ha de fer servir d’una manera eficient. En aquest sentit, aquesta setmana se celebra la “Time use week” per a una gestió equilibrada del temps, no només a nivell personal, sinó també en l’àmbit laboral.

La majoria de les persones ocupades a Catalunya aproximadament unes 37 hores setmanals a la feina. La resta del temps es reparteix normalment en el descans, la vida social i d’altres activitats i responsabilitats, com podria ser la cura de fills i filles.

Saber gestionar el nostre temps ens pot evitar molts efectes negatius; males preses de decisions, malestar, resultats professionals no òptims, inclús, pot afectar fora de la feina en les nostres relacions personals.

Amb la digitalització i l’ús de noves aplicacions que ens permeten connectar-nos des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, s’ha obert un debat sobre les noves modalitats de treball i com aquest fet intervé en la conciliació i el descans. Les institucions i les empreses han de vetllar per la desconnexió digital, ja que aquesta també permet una millora de la productivitat de les persones treballadores.

PIMEC promou entre les pimes una bona organització i gestió del temps de treball, tot aprofitant millor les hores per augmentar aquesta productivitat i millorant l’organització de les tasques.

Apostem per una gestió del temps que sigui molt productiva, saludable, igualitària i que promogui el benestar dins el món del treball, tot proporcionant eines a les empreses per a facilitar la seva adaptació a les normatives que les afecten, davant l’aparició del treball a distància accelerat per la pandèmia.

Hem traslladat als espais sectorials i de participació la necessitat que les polítiques públiques siguin sensibles a l’ús del temps i donin suport a la societat i a les empreses amb respostes de progrés, que ens ajudin a millorar la productivitat, a endreçar els nostres horaris, i en concret, per fer un ús responsable i coherent de les noves tecnologies per la rellevància que prenen en aquests factors.

Cal garantir un equilibri entre la vida laboral i personal en la digitalització, tot respectant la salut de les persones treballadores i afavorint la productivitat i la competitivitat empresarial, adoptant acords i protocols per afrontar la digitalització i la seva desconnexió amb l’objectiu d’acostar-se als objectius de la Reforma Horària i a les recomanacions de la “Guia per una organització del treball equilibrat” de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

La negociació col·lectiva, en un context d’equilibri, entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores, és l’instrument idoni per assumir pactes en la gestió del temps de treball, conjugant la flexibilitat en el temps de treball i la competitivitat.

Finalment, cal destacar que hi ha debats o mesures que sovint van més enllà de l’àmbit empresarial i que comporten un canvi social i de racionalització d’horaris a nivell general.?Alhora, requereix innovació tecnològica i millora organitzacional que pugui permetre millorar la productivitat. Perquè no podem obviar que el país arrossega greus dèficits?de productivitat, que ens situen a la cua d’Europa i que amenacen amb risc de cronificació. Per PIMEC el repte és millorar l’eficiència i optimització dels processos empresarials.

Ariadna Guixé – Responsable de Relacions Laborals de PIMEC

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

L’oportunitat d’un salari mínim de referència a Catalunya

Next Story

Ja has fet el teu pla d’igualtat?

Latest from Panorama