Novetats legislatives de la Unió Europea en l’àmbit socio-laboral: Directiva sobre les condicions de treball transparent i previsible

Tant els eurodiputats com el Consell de la Unió Europea s’estan afanyant a arribar a acords per poder acabar la legislatura amb el màxim de decisions preses, encara que a vegades resultin en acords de mínims.

El Parlament Europeu ha donat llum verda a un paquet de drets que afectarà principalment a treballadors de plataformes, sota demanda o de la llar. Aquesta directiva es tracta d’un acord important en l’àmbit socio-laboral i pretén adaptar la legislació laboral europea a les noves formes de treball. Els nous treballs ofereixen més flexibilitat al treballador però segons l’executiu europeu aquest ha de poder comptar amb uns nivells mínims de protecció.

La nova directiva  substitueix la Directiva 91/533/CEE relativa a l´obligació de l´empresari d´informar al treballador sobre les condicions aplicables al contracte de treball o a la relació laboral. Aquesta llei no cobreix treballadors amb contractes de menys de 8 hores setmanals (32 mensuals), contractes inferiors a un mes, o treballadors irregulars. Amb la nova directiva només seran exclosos aquells treballadors que treballin menys de 12 hores mensuals o menys de 3 hores setmanals.  I s’aplicarà a treballadors com els domèstics, que fins ara quedaven fora de l’àmbit d’aplicació de l´antiga llei de 1991. I, per tant, segons estimacions de la Comissió Europea, uns dos milions més de treballadors tindran el dret a ser informats.

L’acord preveu que els treballadors rebin la informació essencial durant els primers 7 dies des de l’inici de la relació laboral. Per informació essencial s’entén:

  • La identitat de les parts, el lloc i el tipus de feina.
  • El salari inicial bàsic i la quantitat de dies remunerats de vacances.
  • La duració de la jornada laboral estàndard o setmanal.
  • Si el treball no segueix unes pautes de previsibilitat, l’empresari té l’obligació d’informar el treballador del nombre d’hores i dies que tindrà l’obligació de treballar, així com també del període mínim d’avís que ha de rebre el treballador abans de començar el treball.

Gràcies al lobby de la patronal europea de pime (SME United) els empresaris tindran més temps (durant el primer mes de la relació laboral) per informar als seus treballadors d’aquells aspectes de la relació laboral considerats no essencials.

Cal destacar que SME United ha estat molt activa des del principi dels procediments  legislatius, demanant en repetides ocasions als eurodiputats que no incloguessin els autònoms en l’àmbit d’aplicació de la directiva.

Els Estats membres tenen tres anys per transposar la directiva a la legislació nacional. PIMEC, com agent social a Catalunya, vetllarà perquè les lleis que apliquin la directiva no creïn un marc legislatiu onerós per a les pimes.

La delegació de PIMEC a Brussel·les ha donat suport al lobby SME United i ha organitzat una trobada amb l’eurodiputat del PSC, Javi López, membre de la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu, per tal d’intercanviar les seves opinions sobre la directiva i expressar-li les particularitats de les pimes, que a causa de la seva talla, poden trobar-se amb dificultats alhora de complir amb normatives que s’han elaborat sense tenir massa en compte la realitat de la micro i les petites empreses.

Podeu consultar l’acord en el següent enllaç: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6188-2019-ADD-1/en/pdf

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Despeses que els autònoms es poden deduir en la seva declaració de la renda

Next Story

Deixem de fabricar emprenedors!

Latest from Panorama