Quins recursos estan disponibles per a les dones autònomes l’any 2024?

En un món que avança cap a la igualtat de gènere, és crucial reconèixer les polítiques i els programes que donen suport al creixement econòmic i l’empoderament de les dones. L’any 2024, diverses iniciatives ofereixen suport específic al col·lectiu de dones, impulsant la participació activa en la societat.

Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social. Les persones treballadores autònomes que es troben en baixa per maternitat, paternitat o altres motius, com adopció o acolliment, reben reduccions i bonificacions a la Seguretat Social durant el període de descans. Aquestes mesures busquen facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar per a les dones treballadores autònomes.

Bonificació per conciliació vinculada a la contractació. Es va modificar la llei per oferir bonificacions als treballadors autònoms per ajudar-los a conciliar la vida professional i familiar, especialment en casos de cura de familiars o responsabilitats familiars especials. Aquestes bonificacions s’apliquen durant el període de descans, inclosos els casos de baixa per maternitat o paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural. A més, es contempla una bonificació per a la reincorporació al treball després d’aquests períodes, sempre que es reprengui l’activitat per compte propi en els dos anys següents a la data efectiva del cessament, i durant els 24 mesos posteriors a la reincorporació (Article 38 i 38 bis de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut de l’Empleat Autònom, modificada pel Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol).

Complement de maternitat i jubilació. El període de maternitat es té en compte per al càlcul de la pensió de jubilació. Es consideren 112 dies complets de cotització per cada part d’un sol fill, i catorze dies addicionals per cada fill a partir del segon en casos de part múltiple. Aquesta mesura reconeix el valor del treball de les dones com a mares i el seu impacte en el sistema de pensions (Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo).

Formació i capacitació professional. A través de cursos i programes de capacitació específics per a dones, es promou el desenvolupament de les mateixes habilitats professionals en àmbits com la tecnologia, les finances i l’emprenedoria, ampliant així les nostres oportunitats laborals i de creixement personal.

Accés a finançament i crèdit. Els programes especials s’han dissenyat per facilitar l’accés de les dones a finançament i crèdit per a projectes personals i professionals, impulsar l’emprenedoria femenina i promoure la igualtat de gènere en l’àmbit empresarial. Aquests programes ofereixen condicions avantatjoses i suport tècnic per ajudar a fer realitat els objectius financers. Podeu consultar-los, per exemple, a les pàgines web de Microbank i Enisa.

Subvencions d’emprenedoria femenina al sector digital. Diverses entitats públiques i privades ofereixen subvencions i préstecs preferencials per a dones emprenedores, fomentant la creació d’empreses liderades per dones i proporcionant-los recursos i suport per aconseguir l’èxit en els seus projectes empresarials. En la mateixa línia, el Govern va aprovar Polítiques Digitals que impulsen l’emprenedoria femenina en l’àmbit tecnològic amb una línia de subvencions del Pla DonaTIC. La convocatòria anterior va finalitzar el 2023 i se n’espera una nova en el futur.

Foment de la participació en àmbits STEM. Es promou la participació de les dones en àmbits com la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a través de beques, programes de mentoria i iniciatives educatives. Això té com a objectiu reduir la bretxa de gènere en aquestes àrees i potenciar el talent femení en sectors clau per al desenvolupament tecnològic i econòmic.

Dones rurals. La Generalitat impulsa un paquet de mesures per a l’equitat territorial a tot Catalunya. El projecte “Dones rurals” té com a objectiu visualitzar i reconèixer les aportacions de les dones al món rural. Aquest projecte es construeix amb la col·laboració dels ajuntaments, consells comarcals, museus i entitats de dones, amb l’objectiu de reconèixer socialment tantes aportacions fins ara invisibilitzades. A més, moltes de les actuacions de divulgació s’adreçaran a la població més jove i als centres educatius.

Dones mentores. L’experiència és un avantatge competitiu per a la creació d’una empresa. La mentoria entre dones és un recurs molt valuós que ajuda a superar obstacles comuns i a reduir les probabilitats de fallida.

Des de PIMEC defensem que es doni suport amb bonificacions o d’altres recursos que afavoreixin la igualtat de gènere, el progrés i l’empoderament femení. Amb iniciatives concretes i recursos disponibles, busquem crear un entorn més equitatiu i inclusiu on les dones puguin contribuir plenament en el desenvolupament d’un teixit empresarial més igualitari.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Dones i ocupacions STEM

Next Story

Els impactes de gènere en l’àmbit empresarial

Latest from Panorama