Els impactes de gènere en l’àmbit empresarial

Un any més arriba el 8M, un dia destacat per a totes les dones on sentim parlar de la igualtat, els valors socials, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i molts altres termes que, en la majoria dels casos, desconeixem el seu significat.

Per tal de posar en coneixement aquells mots que generen dubtes vers a la seva accepció, exposo a continuació algunes expressions que s’emmarquen en el context empresarial i reflecteixen una realitat empresarial per la qual hem de continuar treballant.

En primer lloc, el concepte de segregació vertical, fa referència a la tendència de subrepresentació de les dones en posicions directives en comparació amb els homes dins d’una organització.

Seguint en aquesta línia, el sostre de vidre és aquella barrera invisible que dificulta a les dones promocionar a càrrecs directius o de major responsabilitat. També trobem el que es coneix com el sòl enganxós, que és la concentració de dones en les ocupacions de menor qualificació i, consegüentment, de salari.

A més, parlem de la paret de vidre en referència a la dificultat més gran que troben les dones per inserir-se professionalment en sectors tradicionalment masculinitzats.

A banda, també trobem la bretxa de gènere, que és una expressió que fa referència a la desigualtat existent a l’àmbit laboral i es pot manifestar de diverses formes:

-Bretxa salarial: diferència de salari entre homes i dones per la mateixa ocupació.

-Bretxa de participació: diferència en la proporció d’homes i dones en el mercat laboral.

-Bretxa de poder: diferència en la representació d’homes i dones en els càrrecs de poder.

Per acabar, hi ha altres expressions que al·ludeixen a temes rellevants com són la discriminació de gènere, és a dir, el tracte desigual a les dones per raó del seu sexe, i els estereotips de gènere, que es refereixen a aquelles idees preconcebudes sobre els rols i les capacitats d’homes i dones.

Des de PIMEC donem suport a la promoció de la igualtat en les empreses, les polítiques socials dissenyades amb perspectiva de gènere i proposem a les pimes que impulsin mesures internes i externes que facilitin la conciliació laboral i familiar, així com crear iniciatives que promoguin el teixit de vidre, que és aquella xarxa informal de suport i empoderament entre dones professionals.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Quins recursos estan disponibles per a les dones autònomes l’any 2024?

Next Story

Construir un futur en igualtat

Latest from ODS i RSC