El 2016 ha estat un any d’impuls per a la negociació col.lectiva

Amb la publicació de les dades sobre negociació col.lectiva elaborades pel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podem ja per fi fer valoració sobre el que ha estat la negociació col·lectiva durant l’any 2016.

Convenis signats

En aquest sentit, podem dir sense por, que aquest 2016 ha estat un bon any pel que fa a l’impuls de la negociació col.lectiva, ja que s’han signat 1.209 convenis col·lectius front als 1.126 de 2016 (+7,37%), dels quals 931 han estat convenis d’empresa (en front dels 882 del 2016 i que equivalen a un +5,55%)  i 278 d’àmbit superior a l’empresa (en front dels 244 del 2016 +13,93%).

Àmbits de negociació

S’han registrat 311 nous àmbits de negociació

Per altra banda, s’han registrat 311 nous àmbits de negociació (294 convenis d’empresa i 17 convenis de sector), en front dels 371 convenis d’empresa (-20,75%) i els 14 convenis de sector firmats el 2015 (-17,64%), mantenint-se la tendència iniciada l’any 2013 (el primer després de la Reforma Laboral), de desacceleració en el creixement de nous àmbits de negociació tant en referència a sectors, com convenis d’empresa.

Variació salarial i jornada mitja

La jornada mitja pactada es situa en 1758,2 hores a l’any

Pel que fa a la variació salarial mitjana pactada en els convenis que tenien afectació el 2016, aquesta ha estat del 1,06%. Aquestes dades, han estat extretes de 1.032 convenis firmats el 2016 i que afecten a 1.993.667  persones treballadores i 1.924 convenis firmats en anys anterior i que afecten a 5.473.083.

En relació a la jornada mitja pactada, aquesta es situa en 1.758,2 hores a l’any. En aquest sentit, les jornades recollides en els conveni de sector, són de 47,5 hores més que aquelles recollides en els convenis d’empresa.

Inaplicacions de convenis

Pel que fa a les inaplicacions de convenis, aquestes segueixen mantenint la tendència a reduir-se, arribant a 1.326 l’any 2016 i afectant a 159.550 persones treballadores, en front de les 1.437 inaplicacions (-7,72%) i les 43.173 persones afectades del 2015  (-25,73%) o les 2.512 del 2013 (-47,21%) que varen afectar a 159.550 (-80%).

La majoria de treballadors afectats per les inaplicacions corresponen al sector serveis (61,8%). Per altra banda, i pel que fa a la dimensió de les empreses, el 66% dels treballadors afectats estan en empreses de 50 treballadors o més, encara que la majoria d’empreses que presenten inaplicacions (el 85,6%), tenen plantilles entre 1 i 49 treballadors. Del conjunt d’inaplicacions, el 62,2% d’empreses s’han “despenjat” de la quantia salarial pactada en conveni i el 12,67 % de la quantia salarial i el sistema de remuneració alhora.

Malgrat això, un cop coneguts el tancament anual de l’índex de preus al consum, i les projeccions per als propers mesos, no podem deixar de reiterar la necessitat de desvincular l’evolució de l’IPC, del dia a dia de la negociació col.lectiva, ja que aquest no respon a l’evolució econòmica dels diferents sectors, que en el fons són qui han de sostenir aquests augments.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

Previous Story

Una proposta per rebaixar el preu de l’electricitat

Next Story

Dayketing, treu-li partit al calendari i comunica

Latest from Panorama