L’organizació europea de pimes, UEAPME, de la que forma part PIMEC, va publicar un posicionament al respecte de la consulta pública sobre les directrius no vinculants sobre la metodologia per a la presentació d’informació no financera que contempla l’article 2 de la Directiva 2014/95 / UE relativa a la divulgació d’informació no financera i la diversitat de determinades empreses i grups grans que s’aplica a les entitats d’interès públic de grans dimensions amb més de 500 empleats.

El propòsit d’aquesta consulta pública és recaptar opinions de les parts interessades i és part del treball de la Comissió en relació amb la preparació de directrius no vinculants sobre la metodologia per a la presentació d’informació no financera al desembre de 2016.

La posició subratlla una vegada més que les noves obligacions no han d’afectar negativament a les PIME. De fet, les empreses més grans poden obligar els seus proveïdors (PIMES) / subcontractistes a divulgar la informació en la mateixa línia de les seves pròpies obligacions. Per tant, cada mesura prevista ha d’aplicar el principi de “pensar primer a petita escala”.

En altres paraules, el mètode de la divulgació d’informació (per a les grans empreses compreses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva) ha de ser viable per a les empreses més petites amb un mínim de cost i de càrregues administratives.

Aquí teniu l’enllaç a la consulta pública que ha obert la Comissió Europea sobre les directrius de presentació d’informes no financers.